Erőforrás tervezés 2017/18-as tanév II. félév:   

Tematika

 

1.hét: ET_1_Bevezetes_alapfogalmak.pdf

A tantárgy célja, tematikája és a teljesítés feltételei.
Bevezetés. Rendszertechnikai alapfogalmak: rendszer, állapot, folyamat, modell, optimalizálás, heurisztikus módszer.

 

2. hét: ET_2_Alapfogalmak_utemezes_osztalyozas_alfa_beta.pdf

Vállalati modellek, erőforrások, tervezés és ütemezés. A munka (job) és a művelet (operation) fogalma, kapcsolataik. Dekomponálási technikák.
Aggregált tervezési módszer. A csúszó (gördülő) tervezési technika alkalmazása. Hierarchikus optimalizálás. Ütemezéssel kapcsolatos alapfogalmak. Ütemezési feladatok osztályozása. Az erőforrás-környezet jellemzése.

 

3.hét: ET_3_osztalyozas_beta_gamma.pdf

Ütemezési feladatok osztályozása.  A munkákra vonatkozó végrehajtási jellemzők és korlátozások fontosabb típusai.

Jellegzetes célfüggvények. Alkalmazási példák.

 

4.hét: ET_4_egygepes_utemezesi_feladatok.pdf

     egygepesekhez_Gantt-ok.zip 

Egyetlen erőforrást tartalmazó ütemezési feladatok megoldása. Az SPT, WSPT, és EDD szabály alkalmazása.

Moor-algoritmus. Lawler-módszer.

 

5.hét: ET_5_parhuzamosgepes_utemezesi_feladatok.pdf

     parhuzamos_gepesekhez_Gantt-ok.zip 

Párhuzamosan működő erőforrások ütemezése. Az MSPT szabály és az LPT+List algoritmus alkalmazása.

Időben változó erőforrás-korlátos feladatok modellezése.

 

6.hét: Rektori szünet

 

7.hét: ET_6_Egyut-tobb_op-tobb_ut-tobb_op.pdf

  Többoperációs ütemezési feladatok modellezése diszjunktív gráffal: Flow Shop, Job Shop, Open Shop és General Shop problémák. A Cmax célfüggvény minimalizálása.

 

8.hét: ET_7_KGy_2016-17_2f_EA_09_v02.pdf

Többcélú optimalizálás kereső algoritmussal. Matematikai modell a megoldások relatív minősítésére. Illusztratív példák.

 

9.hét: ET_8_Projektutemezes_v01.pdf

Projektütemezés I-II.

 

10.hét:

Vendégelőadás

Gyakorlás

mintaZH.zip

Előző évi ZH számpéldák megoldása: ET_KGy_2016-17_2f_ZH_szampeldak_megoldasa.pdf

 

11.hét: ZH

 

12.hét: Ünnepnap (május 1.)

 

Eredmenyek_ZH_utan_2018_05_15_helyesbites.pdf

 

13.hét: ET_9_Keresőalgoritmusok.pdf

Keresőalgoritmusok alkalmazása. Példák: lokális keresési módszerek (szimulált hűtés és tabu keresés).

 

14.hét: PótZH 10.00-12.00 I. előadó

 

 

 Ajánlott irodalom: Lásd a tematika végén

Erőforrás tervezés 2016-17. II. félév  Dr. Kulcsár Gyula