cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

FELAJÁNLÁSOK

A közhasznú tevékenységet folytató szervezeteknek - így az alapítványok egy részének is - törvény adta lehetősége, hogy a működéshez szükséges pénzeszközöket kapott felajánlásokkal, adományokkal bővítse.
E bevételeknek két fő  formája lehetséges:

A személyi jövedelemadó 1% kedvezményezettjei azok a bíróság álta legalább 3 évvel a nyilatkozattétel előtt nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek mind alapító okiratuk szerint, mind  pedig ténylegesen megszakítás nélkül közhasznú tevékenységet végeznek.

Az adomány ellenében az adó csökkentéséhez (személyi jövedelemadó, illetve társasági adó) szükséges igazolás kiállításának feltétele, hogy az adott alapítvány közhasznú tevékenységet folytasson.

A Miskolci Egyetemen működő, egyetemi szintű alapítványok fenti szempontok szerinti paramétereit az alábbi táblázat foglalja össze.

Alapítvány

Tevékenysége

Adószám

Számlaszám

SzJA 1%

Az adománnyal az adó

Peregrinatio IV.

közhasznú

19077235-1-05

11640002-07988700-40000009

fogadhat

csökkenthető

Miskolci Egyetem Fejlesztéséért

közhasznú

18415416-1-05

11640002-07989000-40000009

fogadhat

csökkenthető

ME Oktatásának Fejlesztéséért

közhasznú

18422096-1-05

11640002-07989200-40000005

fogadhat

csökkenthető

Miskolci Egyetemért

közhasznú

18402287-1-05

11640002-07989100-40000002

fogadhat

csökkenthető

Szerkezetoptimálás a ME-en

közhasznú

18432909-1-05

11640002-14897800-40000005

fogadhat

csökkenthető