cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Név

Alapító

Alapítói vagyon

Alapítás

Miskolci Jogászképzésért

ME ÁJK, a régió ügyvédi kamarái

250 000

1995

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

magánszemélyek

200 000

1994

Miskolci Jogászképzésért Alapítvány

Alapító: ME Állam- és Jogtudományi Kara, a régió ügyvédi kamarái
Alapítás éve: 1995
Székhelye: ME, Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatala
Alapítói vagyon: 250 000,- Ft

Az Alapítvány célja: A Miskolci Egyetemen folyó magas szakmai színvonalú jogászképzés egyre nehezedő feltételeinek társadalmi eszközökkel való támogatása, ezen belül is:

  • a graduális és posztgraduális, regionális jogászképzés fejlesztése,
  • az állami támogatás hiányában önköltséges levelező jogi oktatás anyagi feltételeinek biztosítása, ha arra a karnál szereplő tandíjbevételek nem nyújtanak fedezetet,
  • a levelező képzés távoktatás irányába való továbbfejlesztése,
  • az általános szakmai továbbképzés és szakvizsgára felkészítő képzés feltételeinek biztosítása, elsősorban az ügyvédjelölti képzés keretében.

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja
Tagjai:   Dr. Torma András egyetemi tanár, dékánhelyettes
               Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár,
               Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár,
               Dr. Stipta István rektorhelyettes ,egyetemi tanár,
               Dr. Csontos János a B.A.Z. megyei Ügyvédi Kamara elnöke, az alapító képviselője.
Titkár:    Dr. Tóth Hilda egyetemi adjunktus


Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

Alapítók: magánszemélyek
Alapítás éve: 1994
Székhelye: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.
Alapítói vagyon: 15 000 000,- Ft

Az Alapítvány célja: Az Alapítvány célja, hogy - emléket állítva az iskolateremtő Novotni Zoltán professzor szakmai munkásságának - elősegítse a magánjog körébe tartozó tudományterületek magas színvonalú művelését, támogassa a jogi oktatást.

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Gaál Zoltán a Hungária Biztosító Rt. miskolci igazgatója
Tagjai:   Dr. Bíró György egyetemi tanár
               Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár,
               Dr. Cserba Lajos egyetemi adjunktus,
               Dr. Csécsy György egyetemi tanár,
Titkár:   Dr. Makó Péter


Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért pályázati felhívása

1. Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számára:

A pályázat tárgya: a Novotni Alapítvány által kiadott valamennyi, az adott félév során megjelentetett és az oktatásban felhasznált egyetemi jegyzetek és tansegédletek juttatása.

Támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé valamennyi egyetemi jegyzet megvásárlását.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a rászorultság igazolására alkalmas okiratot (kereseti vagy egyéb igazolás, nyilatkozat),
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy milyen, az Alapítvány céljának megvalósulását segítő tevékenység végzését vállalja (idegen nyelvű szövegek fordítása, korrektúra, konferenciaszervezés, szakirodalom gyűjtés stb.).

A pályázat beadási határideje: folyamatos

A pályázatokat a Novotni Alapítvány Kuratóriuma havonta bírálja el.

 A pályázatot az Alapítvány minden félévkezdéskor a pályázható jegyzetek konkrét megjelölésével külön is meghirdeti.

2. Szakmai publikációk támogatása:

A pályázat tárgya: A magánjog tárgykörébe eső szakmai publikációs tevékenység elősegítése évente legfeljebb két mű kiadásának támogatásával.

 Támogatásban részesülhetnek a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló PhD-jelöltek, illetve a Miskolci Egyetem oktatói.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó személyi adatait,
  • tudományos fokozatának megjelölését,
  • publikációs jegyzékét,
  • a pályázathoz mellékelni kell a mű kéziratát.

A pályázat beadási határideje: minden év február 28.

A pályázat benyújtásának helye: A/6. épület, 109. sz. szoba

 A pályázatokat a Kuratórium a szeptemberi ülésén bírálja el.