cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Név

Alapító

Alapítói vagyon

Alapítás

BTK Fejlesztéséért

 

 

2007

Heckenast Gusztáv

Gegus Ildikó

100 000

2005

 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány

Alapítók:
Alapítás éve: 2007
Székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros B/2. épület
Alapítói vagyon:

Az Alapítvány célja: közhasznú szervezetként az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktatás, kutatás támogatása. Az Alapítvány ennek érdekében – többek között – támogatást nyújt a Kar oktatási, kutatási és tudományos tevékenységéhez oktatói, és hallgatói szinten egyaránt. Tevékenységi körébe tartozik továbbá a Karon jelenleg tanuló, és korábban végzett hallgatók segítése, támogatás a pályakezdéskor a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtéséhez a Karon végző és végzett diákok számára.
További célkitűzések: aktív és alakító tényezőként részvétel a Miskolc központtal létrehozandó tudáscentrum működésében; az oktatáshoz kapcsolódó hátrányos helyzetűek védelme és támogatása; egyes szakok közötti projektek tervezése, lebonyolítása; egyetemek hasonló szakjai közötti kapcsolatteremtés, közös tevékenységek erősítése; kapcsolatok kiépítése külföldi egyetemek bölcseleti és társadalomtudományi képzéseivel. Az Alapítvány az oktatási és kutatói munkákat segítendő, pályázik hazai és Európai uniós forrásokra, projektek generál, és bonyolít le.
A projektek generálása során az Alapítvány elsősorban az Észak-magyarországi régió társadalmi változásaira keres választ. Ennek részeként felnőttoktatási projektek kidolgozását, működtetését, mentori feladatok ellátását is célul tűzte ki.

Kuratórium:
Elnök: a mindenkori dékán, jelenleg Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens
Titkára: Dr. Tózsa-Rigó Attila egyetemi tanársegéd
Tagjai:
Prof. dr. Bona Gábor egyetemi tanár
Dr. Dobák Judit egyetemi tanársegéd
Dr. Dobos Csilla egyetemi docens
Fedor Vilmos MMJV alpolgármester
Dr. Knausz Imre intézetigazgató, egyetemi docens
Dr. habil. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
Dr. Ódor Ferenc B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke
Dr. Pankucsi Márta főiskolai docens

Adószám: 19334983-1-05
Számlaszám: ERSTE BANK 10201006-50250523-00000000
 

Heckenast Gusztáv Alapítvány

Alapító: Gegus Ildikó
Alapítás éve: 2005
Székhelye:
3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítói vagyon: 100 000,- Ft

Az Alapítvány célja: A Heckenast Gusztáv Alapítvány célja, hogy emléket állítson az ME BTK egykori oktatója, Heckenast Gusztáv történetírói, tudományszervezői szakmai munkásságának, valamint az egyetemi oktatás terén kifejtett tevékenységének. Ennek érdekében az Alapítvány díjat alapított, amelyet végzős történelem szakos hallgatók nyerhetnek el. Azon hallgatók jelentkezését várják,

  • akiknek szakdolgozata a Heckenast Gusztáv által művelt témák valamelyikét (technikatörténet - ezen belül a vaskohászat - továbbá a Rákóczi - szabadságharc) dolgozza fel,
  • akik tudományos kutatómunkát folytatnak az első pontban felsorolt témakörökben,
  • akik az első pontban felsorolt témakörökben rendezett konferenciákon kívánnak részt venni.

Kuratórium:
Elnök:  
Dr. Péter Katalin  a Bölcsészettudományi Kar díszdoktora
Tagjai:  Dr. Bessenyei József egyetemi tanár,
             Dr. Német Györgyi egyetemi docens.

A pályázati feltételekkel és határidővel kapcsolatos információk a történelem szak adminisztrációján (21-34, 21-60) kaphatók.