cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

COMENIUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

Név

Alapító

Alapítói vagyon

Alapítás

Sárospataki Tanítóképzésért

Comenius Tanítóképző Főiskola

445 794

1991

Árvay

Mitró János

20 000

1998

Sárospataki Pedagógushallgatókért

Szemán Ákos

25 000

2006

Sárospataki Tanítóképzésért Alapítvány

Alapító: Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak (2000-től Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak)
Alapítás éve: 1991
Székhelye: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.sz. (Tel.: 47/513-000/2856)
Alapítói vagyon: 445.794 Ft

Az Alapítvány célja: A főiskolai képzési színvonal emelése, a tudományos munka és továbbképzés anyagi alapjának növelése, a főiskola pedagógusai és hallgatói tudományos, korszerű tevékenységének anyagi támogatása, pályázatok kiírása.

Kuratórium:
Elnök:  
Nagy László ny. főiskolai docens
Tagjai:  Földházi István ny. művelődési ház igazgató h.
             Galgovics Béla ny. szakképző iskola igazgató
             Szakács László ny. általános iskola igazgató
Titkára: Kiss Ferenc főskolai docens

A pályázat beadási határideje: minden év február 15.

 

Árvay Alapítvány

Alapító: Mitró János
Alapítás éve:
1998
Székhelye: 3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2.
Alapítói vagyon: 20 000,- Ft

Az Alapítvány célja:

  • Az Árvay József Gyakorló Általános Iskola tehetséges, kimagasló teljesítményt nyújtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinak jutalmazása, támogatása.
  • Az Árvay József Gyakorló Általános Iskoában tanító pedagógusok szakmai fejlődésének ösztönzése.
  • A továbbképzések anyagi alapjainak növelése.
  • Az iskola magas színvonalú oktató-nevelő munkáját elősegítő eszköztár fejlesztése.

Kuratórium:
Elnök:
Maczkó Attila tanító
Tagjai: Gönczy Zoltán,
             Dékány Zsolt vezető tanácsos, szülő,
             Vismeg István főiskolai tanársegéd,
             Götz József

A pályázat beadási határideje: folyamatos

 

Sárospataki Pedagógushallgatókért Alapítvány

Alapító: Szemán Ákos
Alapítás éve:
2006.
Székhelye: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7. (Tel.: 47 513-000/2846; e-mail: spa@hotmail.com)
Alapítói vagyon: 20 000,- Ft

Az Alapítvány célja:

A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatói tanulásának elősegítése; a hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának, külföldi tanulmányútjainak, nemzetközi, országos és helyi hallgatói rendezvények, szakmai programok támogatása, a hallgatók lakhatási feltételeinek javítása; a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar hagyományainak ápolása, megőrzése, kapcsolattartás a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon végzett pedagógusokkal; támogatni a hallgatók kezdeményezéseit, melyek az Alapítvány céljaival egybeesnek. Az Alapítvány céljai elérése érdekében együttműködik a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzattal.

Kuratórium:
Elnök:
Lukács Ákos Gyula kollégiumi referens
Tagjai:
Mester Beáta főiskolai hallgató,
             Sass Rita főiskolai hallgató            

A pályázat beadási határideje: folyamatos