cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Név

Alapító

Alapítói vagyon

Alapítás

A Jövő Gépészmérnökéért

Dr. Dudás Illés

20 000

1996

ME Gépészmérnöki Karán folyó Mérnökképzésért

Dr. Cselényi József
Dr. Döbröczöni Ádám
Dr. Páczelt István
Dr. Tisza Miklós

110 000

1997

ME az Anyagmozgatási és Logisztikai  Oktatásért-Kutatásért-Fejlesztésért

Dr. Cselényi József

20 000

1997

A Jövő Gépészmérnökéért Alapítvány

Alapító: Dr. Dudás Illés
Alapítás éve: 1996
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 20 000,- Ft

Kuratórium:

Elnöke:

 • a Gépészmérnöki Kar mindenkori dékánja;  jelenleg: Dr. Illés Béla tanszékvezető, egyetemi tanár

Tagjai: 

 • Dr. Dudás Illés egyetemi tanár,
 • a Gépészmérnöki és Informatikai Kar mindenkori általános dékánhelyettese;  jelenleg: Dr. Kamondi László egyetemi docens, dékánhelyettes
 • Dr. Patkó Gyula rektor, egyetemi tanár,
 • a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Egyetemi Valéta Bizottságának mindenkori elnöke, jelenleg Zelenka Mihály
 • a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Egyetemi Valéta Bizottságának mindenkori elnökhelyettese, jelenleg Pető Roland
 • a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának mindenkori elnöke, jelenleg Jedlicska Tibor.

Az Alapítvány célja:

 A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének, valétálásának elősegítése; a hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának, külföldi tanulmányútjainak,  diáktalálkozókon való részvételének, nemzetközi, országos hallgatói rendezvények, szakmai programok, diáktalálkozók rendezésének támogatása, a Kar és az ipar kapcsolatának erősítése; a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése; támogatni a gépészmérnök hallgatók kezdeményezéseit, melyek az Alapítvány céljaival egybeesnek. Az Alapítvány nyílt.

Alapítványi vagyon felhasználásának jogcíme:

Az Alapítvány célját elősegítő akciók, programok, rendezvények támogatása.

A pályázati feltételek és határidők:

 Az Alapítvány felosztható, illetve hasznosítható vagyonától függően kerülnek kiírásra és a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának hirdetőtábláján kerülnek meghirdetésre.


Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó Mérnökképzésért Alapítvány

Alapítók:  Dr. Cselényi József egyetemi tanár,
                Dr. Döbröczöni Ádám tanszékvezető, egyetemi tanár, a GmK dékánja,
                Dr. Páczelt István akadémikus,
                Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár.

Alapítás éve: 1997
 Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 110 000,- Ft

Kuratórium:
Elnöke:
a Gépészmérnöki és Informatikai Kar mindenkori dékánja, illetve összeférhetetlenség esetén dékánhelyettese
               jelenleg: Dr. Siménfalvi Zoltán egyetemi docens
Tagjai: 
             Dr. Baksa Attila egyetemi docens,
             Dr. Czap László egyetemi docens,
              Dr. Hornyák Olivér egyetemi docens,
             Dr. Illés Béla egyetemi tanár,
              Dr. Kovács László egyetemi docens,
              Dr. Lukács János egyetemi tanár,
             Dr. Patkó Gyula rektor, egyetemi tanár
              Dr. Szarka Tivadar Professor Emeritus,
              Vadászné Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár.

Az Alapítvány célja:

 A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó mérnökképzés (gépészmérnök, műszaki, informatikus mérnök, műszaki menedzser stb.), továbbképzés, doktori képzés sokoldalú támogatása a hazai és a nemzetközi követelmények  figyelembevételével, az oktatás-kutatás feltételeinek javítása, infrastruktúrájának gazdagítása, az eszköz, könyv, folyóirat ellátottság fokozása, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, az oktatói-kutatói kar továbbképzése, magas színvonalú  tudományos kutatási tevékenység ösztönzése, hasznosítása, az ipar-gazdaság és a Kar sokirányú kapcsolatának fejlesztése, a hagyományok ápolásának segítése, a hallgatók szakmai-emberi fejlődésének, nyelvtanulásának széleskörű támogatása, a kiemelkedő hallgatói, oktatói, kutatói és segédtevékenységek, teljesítmények elismerése.

 Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcíme:

 • célirányos feladatok támogatása, illetőleg az ezek végrehajtásával kapcsolatos költségek;
 • ösztöndíjak adományozása;
 • információs és propaganda tevékenység költségének biztosítása;
 • tanulmányutak, tudományos konferenciák, diáktalálkozók költségeinek fedezése;
 • az Alapítvány működésével kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozása, beleértve az Alapítvány keretében állandó, vagy alkalmi jelleggel munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszony keretében munkát végzők díjazását, felmerülő és igazolt költségeinek megtérítését is.

A pályázati feltételek és határidők:

Az Alapítvány felosztható, illetve hasznosítható vagyonától függően kerülnek kiírásra és a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának hirdetőtábláján kerülnek meghirdetésre.


Miskolci Egyetem az Anyagmozgatás és Logisztika
 Oktatásért-Kutatásért-Fejlesztésért Alapítvány

Alapító: Dr. Cselényi József tanszékvezető egyetemi tanár
Alapítás éve: 1997
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 20 000,- Ft

Kuratórium:
Elnöke: 
Dr.Kovács László egyetemi docens
 Tagjai:  Dr. Illés Béla egyetemi tanár,
               Dr. Mang Béla egyetemi docens, rektorhelyettes,
               Nagy László logisztikai alelnök, Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft.,
               Polhammer Győző elnök-vezérigazgató, ACSI Logisztika Rt.

 Az Alapítvány célja:

Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező logisztikai szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a  Miskolci Egyetemen. Az Alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon az anyagmozgatási és logisztikai szakirányú képzés fejlesztéséhez, a korszerű oktatáshoz, kutatáshoz szükséges gépek, műszerek, könyvek, folyóiratok beszerzéséhez, a hazai és nemzetközi ipari-intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, az idegen nyelvek tanulásához, külföldi részképzéshez, az idegen nyelvű képzés korszerűsítéséhez, az ipar igényeinek kielégítéséhez, a tehetséges, kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő hallgatók segítéséhez.

 Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcímei:

 • a célirányos oktatási, kutatási, tudományos és egyéb feladatok támogatása, illetőleg az ezek végrehajtásával kapcsolatos eszközök beszerzése és egyéb költségek fedezése;
 • ösztöndíjak adományozása;
 • információs propaganda tevékenység költségeinek biztosítása;
 • tanulmányutak, tudományos konferenciák, diáktalálkozók költségeinek fedezése;
 • az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozása, beleértve az Alapítvány keretében állandó vagy alkalmi jelleggel munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében munkát végzők díjazását, felmerülő és igazolt költségeinek megtérítését is.

A pályázati feltételek és határidők:

Az Alapítvány felosztható, illetve hasznosítható vagyonától függően kerülnek kiírásra és a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának hirdetőtábláján kerülnek meghirdetésre.