cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

MISKOLCI EGYETEM FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapító: Tiszai Vegyi Kombinát
Alapítás éve: 1989
Székhelye: Tiszaújváros
Alapítói vagyon: 12 000 000,- Ft

Az Alapítvány célja: A felsőoktatás és szakemberképzés elősegítése, elsősorban a műszaki, közgazdasági, jogi oktatás területén. Az egyetemi oktatói, kutatói tevékenység feltételeinek javítása, bővítése, a kiváló eredmények elismerése, az Egyetem fejlesztési tervének támogatása. A  doktori képzést befejezett, és a fokozatszerzés előtt álló személyek kutatási tevékenységének és a kutatás lehetőségét biztosító foglalkoztatásának támogatása.

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tagjai:  Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
              Dr. Ortutay Miklós egyetemi docens,
             Pénzes Tamás Petchem humán erőforrás vezető, az alapító képviselője,
              Pálffy Gábor, az alapító képviselője.
             

A pályázat beadási határideje: minden év január 31.

A MISKOLCI EGYETEM FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA

A Tiszai Vegyi Kombinát által alapított a Miskolci Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány pályázatot ír ki az alábbiakban ismertetett támogatási formák elnyerésére.

Az Alapítvány célja: A felsőoktatás és szakemberképzés elősegítése, elsősorban a műszaki, közgazdasági, továbbá a jogi oktatás területén. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.

Ezen belül :

 • A kiemelkedő teljesítmények elérésének ösztönzése.
 • A nyelvtudáshoz, számítógépes ismeretek elsajátításához szükséges feltételek bővítése.
 • A kiváló eredmények elismerése, egyetemfejlesztési tervek támogatása.

1. Oktatóknak, kutatóknak szóló pályázatok:

 1.1. Tudományos kutatás támogatása:

 A TVK tevékenységében hasznosítható kutatási téma kidolgozásához és kutatási ösztöndíj támogatás elnyerésére egyéni pályázatok nyújthatók be.
 A kutatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáért közösségek (tanszék, tanszéki szakcsoport, alkotói közösség) pályázhatnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, beosztását és életkorát,
 • a pályázat célját,
 • a megoldandó feladatokhoz kapott más források megnevezését és a kapott támogatás(ok) összegét.

1.2. Publikációs tevékenység támogatása:

Az Alapítvány a GÉK 4 oktatója, a GtK 1, valamint az ÁJK 1 oktatója számára az illetékes kar javaslata alapján, a kiemelkedő  publikációs tevékenység elismeréséül meghatározott összegű (maximálisan 20.000,- Ft) ösztöndíjat ad.

Pályázni lehet:

 • hazai, vagy külföldi folyóiratban megjelent cikkel,
 • az egyetemi oktatásban használt és kiadott jegyzettel, tankönyvvel, vagy szakkönyvvel.

1.3. Doktorjelöltek, aspiránsok fogadásának támogatása:

Erre a támogatási formára azok az oktatók/kutatók pályázhatnak, akik doktorjelöltek/aspiránsok konzultációját végezték, amikor a szóban forgó jelölt már megvédte disszertációját. A pályázathoz tanszékvezetői véleményt csatolni kell.

1.4. Oktatásfejlesztés támogatása:

 Egyének és tanszéki/intézeti közösségek pályázhatnak egyszeri támogatás elnyeréséért.

Pályázni lehet:

 • oktatásfejlesztési céllal készült segédletekkel, útmutatókkal, feladatgyűjteményekkel, példatárakkal, amelyeket nem a Tankönyvkiadó adott ki,
 • oktatási célú szoftverekkel, ezek felhasználói ismertetőivel,
 • oktatási célú videofilmek készítésével.

2.  Oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak szóló pályázatok:

2.1. Egyetemi hallgatók külföldi részképzésének és oktatók külföldi továbbképzésének, valamint az európai integrációs programokat segítő kiutazások támogatása:

 Az egyetemi hallgatók  külföldi egyetemen történő részképzés, valamint oktatók külföldi továbbképzés költségeinek  biztosítására pályázhatnak.

A hallgatói pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, tankörét és életkorát,
 • leckekönyvének másolatát, TDK, vagy egyéb szakmai eredményeit,
 • a nyelvismeret fokát és az azt igazoló dokumentumo(ka)t,
 • a fogadó intézmény, vagy a küldő szervezet visszaigazolását,
 • a kért támogatás összegét,
 • az utazáshoz más forrásból kért, vagy kapott támogatás(ok) összegét.

Az oktatói pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, beosztását és életkorát,
 • eddigi szakmai, tudományos tevékenységének rövid összefoglalását,
 • a fogadó intézmény adatait, valamint a fogadókészséget tanúsító iratot,
 • a továbbképzés célját, jellegét, időtartamát,
 • a költségeket és az igényelt támogatás mértékét,
 • az utazáshoz más forrásból kért, vagy kapott támogatás(ok) összegét.

3. Hallgatóknak szóló pályázatok:

 3.1. Tanulmányi munka támogatása:

Pályázatot adhatnak be nappali tagozatos egyetemi hallgatók, akik:

 • tanulmányi eredménye jeles rendű,
 • egy konkrét szakmai területen kiemelkedő eredményt értek el.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a TVK ösztöndíjasai. A támogatás ösztöndíj formájában kerül kifizetésre.

3.2. Jól tanuló sportolók támogatása:

 Pályázhatnak azok a hallgatók, akik sportágukban legalább II. osztályú szintet elértek és tanulmányi eredményük az elmúlt két félévben legalább jó rendű volt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a leckekönyv másolatát és a sportteljesítmény igazolását.

3.3.  Pályázhatnak az egyetem által nyilvántartott hallgatói szervezetek  rendezvényük költségeinek részbeni biztosítására:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a szervezet nevét, működési területét,
 • a rendezvény célját, jellegét, időpontját,
 • várható költségeket, az igényelt támogatás mértékét.

Pályázatot csak a Miskolci Egyetem hallgatói és az Miskolci Egyetemen főállású munkaviszonyban lévő oktatók és kutatók  adhatnak be.

 

A pályázatnak minden esetben az alábbiakat kell tartalmaznia :  

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, a pályázó személyi adatait, a pályázati célt és a pályázó által igényelt támogatás összegét,
 • hallgatók esetében a leckekönyv másolatát,
 • a pályázó rövid szakmai önéletrajzát,
 • a pénz felhasználására vonatkozó terveket.