cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. jlius 14. 

cím

MISKOLCI EGYETEM OKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapító: Dr. Farkas Ottó Professor Emeritus
Alapítás éve: 1996
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 29.394.119,- Ft (a MOL Rt. támogatásával, a Munkavállalók a Vállalkozásban Alapítvány, a Dimag Rt. a Miskolci Egyetemért Alapítvány, a Műszaki Haladásért Alapítvány és a MicroCAD-Valete Alapítvány csatlakozásával)

Az Alapítvány célja:
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen.

Kuratórium:
Elnök:
  Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tagok: Dr. Stipta István egyetemi tanár (Állam- és Jogtudományi Kar),
             Dr. Bőhm József egyetemi docens, Műszaki Földtudományi Kar,
             Dr. Fazekas Csaba egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar,
             Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
             Dr. Kocziszky György egyetemi tanár a Gazdaságtudományi Kar dékánja,
             Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja,
             Dr. Szedlacsek György,
             Dr. Szoboszlai Attila.

 Beadási határidők: minden év január 31., szeptember 30.


A Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célja:

 • Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen. Kiváló képességű hallgatók szakmai és emberi fejlődésének elősegítése.
 • Az Alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a korszerű oktatáshoz, a képzés továbbfejlesztéséhez, a kutatáshoz szükséges gépek, műszerek, számítógépek, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök biztosításához, a hazai ipari-intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, az idegen nyelvek tanulásához, az idegen nyelvű képzés korszerűsítéséhez, a nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok jelentős mértékű bővítéséhez, továbbá a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása és nemzetközi elismertetésének meggyorsításához.
 • A kohászat területén a szakember utánpótlás magas szintű biztosítása.
 • A DIMAG Rt.-nél és az érdekeltségébe tartozó önálló gazdasági társaságoknál felszabaduló munkaerő számára olyan foglalkoztatási lehetőségek feltárása, közvetítése, amellyel csökkenthető, illetve elkerülhető a munkanélkülivé válás.
 • A munkaügyi eszközrendszer olyan helyi működtetése, az újrakezdés esélyeinek növekedése, az egzisztenciális problémák enyhítése, amely csökkenti a vállalatcsoport, valamint a térség egyre inkább kezelhetetlenné váló foglalkoztatási gondját.
 • Tájékoztató, szakértői, tanácsadó, szervező tevékenységgel járul hozzá a munkavállaló szociális kiszolgáltatottságának enyhítéséhez, a foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer DIMAG Rt.-n belüli működtetéséhez.
 • Segíti, ösztönzi a munkavállalók vállalkozóvá válását – szociális helyzetüktől függő – kedvezményesen visszafizethető hitelkonstrukciók, illetve vissza nem térítendő támogatás keretében.
 • Segíti azon vállalkozó szellemű dolgozókat, akik gépi berendezések, eszközök bérlete, lízingje útján és egyéb módokon – a vállalatcsoport által gyártott alapanyagból – piacképes végtermék előállítására szerződnek.
 • Támogatja olyan vállalkozások működését, amelyek a leendő vállalkozók számára megfelelő infrastruktúrát és szolgáltatásokat együttesen biztosítanak, illetve a kezdő vállalkozó tevékenységét szakmailag támogatja.
 • A megváltozott gazdasági környezetre tekintettel lehetőségeihez mérten elősegíti az élethelyzetük miatt rendszeres orvosi beavatkozást igénylők egészségügyi ellátásához szükséges feltételek javítását, különös tekintettel a diósgyőri térség egészségügyi ellátását biztosító diósgyőri kórház orvosi műszerekkel való ellátását.
 • Segítséget nyújt az egészséges életmód és sportolás feltételeinek megteremtéséhez a diósgyőri térségben, kiemelten az utánpótlás és az élsport diósgyőri feltételrendszerének javításához.
 • Támogatást nyújt a szakmai oktatás, képzés anyagi feltételeinek javításához a Miskolci Egyetemen.
 • A Miskolci Egyetem mindenkori hallgatói, valamint az egyetemen belül foglalkoztatott, olyan fiatal oktatók és kutatók részére, a nemzetközi kapcsolattartás és információszerzéssel összefüggő tanulmányutakra, szakmai konferenciákon való részvételre, kutatási feladatok előfeltételeinek biztosítására, publikációs célokra, pénzalap biztosítására szolgál.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.

1. Egyetemi hallgatók külföldi részképzésének, valamint továbbképzésének támogatása

Egyetemi hallgatóknak részképzés, valamint továbbképzés pénzügyi feltételeinek megteremtésére.

2. Csoportos hallgatói tanulmányutak támogatása

Tanszéki, vagy hallgatói szervezetek által előkészített csoportos, szakmai jellegű hallgatói kiutazások támogatása.

3. Egyetemi oktatók, kutatók továbbképzésének, konferenciákon, nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvételének, valamint integrációs programokhoz való csatlakozás támogatása

4. Nyelvtanulás támogatása

Pályázat adható be az egyetem keretében szervezett nyelvtanfolyam részvételi költségeinek biztosítására.

5. Nemzetközi szakmai szervezetek munkájába való bekapcsolódás, ezek rendezvényein való részvétel, valamint nemzetközi jellegű szakmai rendezvények támogatása

6. Hazai és nemzetközi szakmai rendezvények szervezése

7. Beruházási, oktatásfejlesztési célok megvalósítása, posztgraduális oktatási témák, ezeket segítő jegyzetek, szoftverek, segédletek elkészítésének támogatása

8. Hallgatói ösztöndíjak adományozása

 • Műszaki Anyagtudományi Kar hallgatói számára a "FAZOLA HENRIK" ösztöndíj
 • A Gépészmérnöki és Informatikai Kar hallgatói számára a "ZORKÓCZI BÉLA" ösztöndíj
 • A Gazdaságtudományi Kar hallgatói számára "KERPELY ANTAL" ösztöndíj

A fenti ösztöndíjakat azon hallgatóknak lehet odaítélni, akik átlagos tanulmányi eredménye minimálisan jó rendű és emberi magatartása példamutató.

Az ösztöndíjak odaítélhetők:

  • kiemelkedő tudományos diákköri munkáért,
  • diplomaterv feladat kiemelkedő színvonalú megoldásáért
  • nemzetközi tapasztalatszerzésen, gyakorlaton, részképzésen való részvételért, ezeken elért eredmények hasznosításáért.

További feltétel, hogy a hallgató a számítástechnika, a nyelvtanulás terén kiemelkedő eredményeket érjen el, fejlessze anyagtudományi, automatizálási, közgazdaságtudományi ismereteit. Az ösztöndíj egy hallgató részére többször is odaítéhető és nem zárja ki más támogatás folyósítását.

A pályázó a támogatására minden év január 31-ig, illetve szeptember 30-ig nyújthat be pályázatot az Alapítvány Titkárságon.

A pályázatnak minden esetben az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot,
 • hallgatók esetében a leckekönyv másolatát,
 • a pénz felhasználására vonatkozó terveket.