cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

SZERKEZETOPTIMÁLÁS A MISKOLCI EGYETEMEN ALAPÍTVÁNY

Alapító: Dr. Farkas József Professor Emeritus
Székhelye: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítói vagyon: 500.000,- Ft

Az Alapítvány célja:
Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen (pl. publikálás támogatása, ösztöndíjak adományozása, tanulmányutak, tudományos konferenciák,  diáktalálkozók költségeinek fedezése, stb.) különös tekintettel a szerkezetoptimálás szakterületének fejlesztésére, a Miskolci Egyetemi szerkezetoptimálási iskola fennmaradására.

 Az Alapítvány nyílt, bármely intézmény és természetes személy csatlakozhat befizetésével céljainak teljesítéséhez.

Kuratórium:
Elnök:
        Dr. Jármai Károly egyetemi tanár
Társelnök:Dr. Patkó Gyula egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem rektora
Tagok:       Dr. Iványi Miklós egyetemi tanár, BME,
                   Dr. Páczelt István akadémikus, egyetemi tanár.

A pályázat beadási határideje: minden év január 31.


A Szerkezetoptimálás a Miskolci Egyetemen Alapítvány pályázati felhívása

 A Szerkezetoptimálás a Miskolci Egyetemen Alapítvány kuratóriuma a Miskolci Egyetemen az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése érdekében pályázatot ír ki az alábbi támogatási formák elnyerésére, különös tekintettel a szerkezetoptimálás szakterületének fejlesztésére, a Miskolci Egyetemi szerkezetoptimálási iskola fennmaradására.

Pályázati feltételek:

 Pályázatot a Miskolci Egyetem minden hallgatója és oktatója beadhat az Alapítvány céljaival megegyező témában, a megfelelő formai követelmények betartásával.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, a pályázó személyi adatait, nevét, beosztását és életkorát, a pályázati célt és a pályázó által igényelt támogatás összegét,
 • hallgatók esetében a leckekönyv másolatát,
 • a pályázat célját, ennek dokumentumait,
 • a pályázó által igényelt támogatást, annak felhasználására vonatkozó költségtervet,
 • korábbi, a kuratóriumhoz beadott pályázatait és eredményét.

Az alapítvány az alábbi támogatási formák elnyerését teszi lehetővé:

Publikálás támogatása (az alapítóvagyon hozadéka kizárólag erre fordítható):

 • a szerkezetoptimálási tárgykörű színvonalas, publikált tanulmányok és opponált publikációk díjazása.

Ösztöndíjak adományozása:

 • a szerkezetoptimálási tárgykörű kutatási ösztöndíjak támogatása.

Tanulmányutak:

 • a szerkezetoptimálási tárgykörű külföldi tanulmányutak támogatása.

Tudományos konferenciák:

 • a szerkezetoptimálási tárgykörű tudományos konferenciák támogatása.

Diáktalálkozók:

 • a szakterülethez kötődő diákok szakmai találkozójának támogatása.

A hazai ipari-intézményi kapcsolatok fejlesztése:

 • a szerkezetoptimálási tárgykörű ipari-intézményi kapcsolat fejlesztése, támogatása.

A nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok bővítése:

 • a szerkezetoptimálási tárgykörű nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatok bővítésének támogatása.