cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

KIFIZETÉSEK RENDJE

1. Az alapítvány által nyújtott támogatásról a pályázó és az alapítvány között Megállapodás jön létre, amely tartalmazza a támogatás célját, összegét és a beszámolók leadásának határidejét.

2. Az alapítvány által nyújtott támogatás kifizetése csekken, vagy banki átutalással történik.

3. A csekken történő kifizetés a támogatott személy, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező képviselőjének nevére kiállított, névre szóló készpénzfelvételi csekk átadásával történik, melynek átvételéről a támogatott személy, illetve szabályos meghatalmazással rendelkező képviselője (továbbiakban csekk átvevő) átvételi elismervényt ír alá. A csekket átvevő személy az átvételi elismervény másolati példányát megkapja.

4. Banki átutalás a támogatott személy által megjelölt bankszámlára történő átutalási megbízás formájában történik.

5. A támogatási összeg felvételének igényét egy héttel a felvétel kért időpontját megelőzően ügyfélfogadási időben kell bejelenteni a Pénzfelvételi igény bejelentése c. nyomtatványon (letölthető űrlapok).
Csak az alapítvány munkatársa által személyesen átvett és aláírt pénzfelvételi igénybejelentő lap alapján történik kifizetés. Nem személyes csekk átvétel, illetve pénzfelvétel esetén az igénybejelentő lapon kívül további meghatalmazást nem kell kitölteni. Az igénybejelentő laphoz csatolni kell az arra jogosult személy aláírásával hitelesített Megállapodást is.

6. Az igénybejelentést követő egy héten belül az Alapítvány Titkárság munkatársa az igénybejelentő nyomtatvány, a Megállapodás és az alapítvány kuratóriumi ülésén készült jegyzőkönyv alapján kiállítja az átutalási megbízást, illetve a névre szóló készpénzfelvételi csekket a támogatott személy nevére, vagy a pénzfelvételre jogosító szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazott nevére, a megítélt összegre és a csekk átvételének kért időpontjára.

Ha a pályázó a csekkért 8 munkanapon belül nem jelentkezik, a csekk érvényét veszti, így felvételének igényét ismételten be kell jelenteni.

7. A csekkek átvehetők az Alapítvány Titkárságon ügyfélfogadási időben egy héttel a Megállapodás átvételét követően.

8. Csak indokolt esetben, az Alapítvány Titkárság vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján lehet eltérni az itt szabályozott ügyrendtől.