cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

PÁLYÁZATOK RENDJE

Az alapítványi támogatások általában az alábbi formában valósulhatnak meg:

  • meghatározott időre vonatkozó ösztöndíj,
  • költségtérítés (pl. külföldi tanulmányút útiköltségére, konferencia költségeire, stb.),
  • eszközvásárlás (kizárólag intézetek és tanszékek számára).

A pályázatok elbírálásnak főbb lépései:

1. A beérkezett pályázatokat az Alapítvány Titkárság munkatársai előkészítik a kuratóriumi ülésekre. Hiányosan beadott, illetve határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek be az elbírálásra előkészített pályázatok közé.

2. A pályázati összegek odaítéléséről a Kuratórium tagjai döntenek, amely döntés a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvében kerül  rögzítésre. Itt pályázatonként felsorolásra kerül a megítélt támogatási összeg, a támogatott tevékenységi terület és a pályázó által a támogatás igénybevételéhez előírt és teljesítendő tevékenység, illetve annak  teljesítési határideje. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázati űrlapok valamelyikének hiánytalanul kitöltött példányát is.

3. A pályázók a Kuratórium döntéséről a döntést követő 10 munkanapon belül az Alapítvány Titkárság hirdetőtábláján és a Kuratóriumi döntések menüpontban  közzétett hirdetmény segítségével értesülnek.

4. A támogatások kifizetése ezt követően a jegyzőkönyvben rögzített  feltételekkel az Alapítvány Titkárság munkatársa közreműködésével történik. A kifizetés rendje külön szabályzatban rögzített.

5. A díjazottaknak a támogatás felhasználásáról (a végzett tudományos tevékenység eredményeiről) a teljesítést követő 30 napon belül írásban be kell számolniuk, illetve pénzügyileg el kell  számolniuk. A megítélt támogatás kizárólag a Kuratórium által meghatározott és a jegyzőkönyvben rögzített célra használható fel.

6. Az elszámolás a szakmai és a pénzügyi beszámoló leadásával történik. A pénzügyi elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány az Alapítvány Titkárságon szerezhető be, illetve a honlapon tölthető le.

 Az egyetem egyéb oktatási egységei által működtetett, és az országos alapítványok esetében a pályázatokat a pályázati kiírásnál megadott helyen és határidőre kell leadni.