Európai Bizottság fordítói gyakornoki program Luxembourgban

Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságánál 2022 márciusában induló következő fordítói gyakornoki programban értékes szakmai tapasztalatra és ismeretekre tehetnek szert. Azok az érdeklődők (hallgatók, volt hallgatók), akik szívesen töltenének fordítógyakornokként 5 hónapot Luxembourgban, az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának Magyar Nyelvi Osztályán, 2021. július 15. déli 12 óra és augusztus 31. déli 12 óra között jelentkezhetnek majd az interneten a következő webhelyen: https://ec.europa.eu/stages/home_en. A jelentkezők közül kiválasztott gyakornokokat munkájuk során a Magyar Nyelvi Osztály fordítói fogják mentorálni.

Azok az érdeklődők jelentkezhetnek (életkortól függetlenül), akik:

  • rendelkeznek felsőfokú alapvégzettséggel (BA);
  • magas szintű nyelvtudás birtokában képesek 2 hivatalos uniós nyelvről –melyek közül az egyik az angol, a német vagy a francia – anyanyelvükre, azaz magyarra fordítani;
  • nem rendelkeznek 6 hetet meghaladó, uniós intézménynél, szervnél vagy ügynökségnél szerzett előzetes munkatapasztalattal.

A gyakornokok utazási támogatásban és a luxembourgi tartózkodás során havi ellátásban részesülnek. A havi ellátás összege 2021-ben hozzávetőleg 1220 eurót tett ki.

A programról, valamint a jelentkezés feltételeiről és menetéről itt olvashatók további információk angolul, németül és franciául: https://ec.europa.eu/stages/home_en.

Comments are closed