Dr. habil. Dobos Csilla

Csilla

Dr. habil. Dobos Csilla

egyetemi docens
Tudományos fokozat: PhD

Elérhetőség:
Iroda: A/6-os épület, fsz. 21. szoba
Telefon: 06-46/565-111/13-89
E-mail: dobos.csilla@uni-miskolc.hu, doboscsilla52@gmail.com

Egyéni órarend (2021-22 tavaszi félév)

Kutatási terület:
fordításelmélet, fordítástechnika, intralingvális fordítás, szaknyelvek, jogi szakmai nyelvhasználat, kommunikáció, diskurzuselemzés, pragmatika, funkcióigés szerkezetek

Önéletrajz          Publikációk

Kitüntetések: ME BTK Bölcsészkari emlékérem (2011), Miskolci Egyetem Kíváló Kutató (2021)

Oktatott tárgyak:
Fordító és tolmács MA képzés (2008– ):
Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Bevezetés a terminológiába, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, Fordítás- és tolmácsolástörténet, Szaknyelv és szakfordítás, Fordítástechnika BA, Fordítástechnika CA, Tolmácsolástechnika CA, Pragmatika, Szemantika, Kommunikációelmélet, Alkalmazott stilisztikai szeminárium, Protokoll, Verbális és nem verbális kommunikáció, A fordítás nyelvhelyességi kérdései,

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzés, Fordító Program
(2000– ):
Átváltási műveletek, Általános fordítástechnika, Szakfordítás, Bevezetés a szakfordításba (szaknyelvi terminológia),

Szabad bölcsész BA, Nyelvmentor szakirány, Jelnyelvi mentor szakirányú továbbképzés (2006–2011):
Pragmatikai alapismeretek, Szövegnyelvészet, Pszicho- és neurolingvisztika, Verbális és nem verbális kommunikáció, Nyelvi etikett és protokoll, Szaknyelvi kommunikáció,

Alkalmazott nyelvészet szak (2002–2009):
Pragmatika, Szemantika, Diskurzuselemzés, Szövegnyelvészet, Két- és többnyelvűség, Szakmai nyelvhasználat, Tárgyalástechnika, A nyelvészeti kutatás módszertana,

Német nyelvtanári képzés (2000–2004):
Bevezetés a nyelvtudományba, Fordítástechnika szeminárium, Nyelv- és stílusgyakorlat, Szóbeli és írásbeli kommunikáció,

Ágazati szakfordító képzés (Gépészmérnöki Kar, 1983–2000):
Fordítástechnika szeminárium, Szakfordítás, Leíró nyelvtan,

Miskolci Egyetem különböző karai (1983–2000):
Orosz, majd 1995-től német szaknyelvi órák műszaki (gépész, bányász, kohász), jogász és közgazdász hallgatók számára.

 

 

 

 

Comments are closed