Részvétel doktori fokozatszerzési eljárásokban

 

MTA doktori eljárások:

 

– Opponensi teendők: 2 alkalommal

 

Donáth Péter: Az alapfokú közoktatás „kulcsa”: a magyarországi tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéhez, 1868–1958. – MTA Doktori Tanácsa, 2009. december 8.

 

Zakar Péter: A csanádi püspökség története 1848–1849-ben. – MTA Doktori Tanácsa, 2019. június 6.

 

– Bizottsági tagság: 1 alkalommal

 

Iványosi-Szabó Tibor: Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt, 1686–1850. – MTA Tudományos Minősítő Bizottság, 2002. március. (Bizottsági tagság.)

 

 

PhD doktori eljárások:

 

– Opponensi teendők és bizottsági tagság: 11 alkalommal

 

Sarnyai Csaba Máté: A katolikus felső klérus viszonya a polgári átalakulás folyamatához, 1848. március – december. – PTE BTK Történelem Doktori Iskola, 2001. április.

 

Rajki Zoltán: A H.N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2002. június.

 

Fülöp Tamás: Széchenyi István történetszemlélete a reformkor politikai értékvilágának összefüggésében. – DE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2005. december 15.

 

Nagy Rita: Az amillenizmus hatása a magyarországi egyházi képviselők parlamenti hozzászólásaira (1842-1941). – ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2008. november 28.

 

Czetz Balázs: Fejér megye története a Magyar Dolgozók Pártja dokumentumainak tükrében, 1948-1953. – ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2011. június 2.

 

Halász Csilla: Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2012. március 20.

 

Kende Tamás: Együttélés – együttfélés. Vérvádak és pogromok az újkori Kelet-Európában. – ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013. március 22.

 

Soós Viktor Attila: Az Állami Egyházügyi Hivatal archontológiája. Az ÁEH szervezeti felépítése, nemzetközi kapcsolatai és dolgozóinak hivatali pályaképe. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2014. december 16.

 

Bárány Zsófia: Lonovics József szentszéki diplomáciai missziója. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2018. február 21.

 

Rada János: Egyházkritika és a kultúrharc retorikája magyarországi röpiratokban, 1867–1895. – ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2020. szeptember 25.

 

Holló Péter: Egyházszakadások a Kádár-korszakban: az adventisták és a metodisták belső ellenállási mozgalmai. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2023. június 21.

 

– PhD doktori eljárás, bizottsági tagság: 9 alkalommal

 

Horváth Zita: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés Zala megyében. – ME BTK Textológiai Doktori Program, 2001. május.

 

Hegedűs András: A püspöki kinevezések politikai gyakorlata a dualizmus korában. – ELTE BTK Történeti Doktori Iskola, 2001. szeptember 12. (A bizottság titkára.)

 

Lakatos Andor: Haynald Lajos (1816-1891) élete és kora. – ELTE BTK Történeti Doktori Iskola, 2004. március 2. (A bizottság titkára.)

 

Tengely Adrienn: Az egyházak helyzete a Magyar Népköztársaságban (1918. október 31. – 1919. március 21.) – PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Történettudományi Doktori Program, 2006. december 6. (A bizottság titkára.)

 

Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948-1965. – PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2009. szeptember 23.

 

Kárbin Ákos: Wekerle Sándor és az Osztrák-Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései, 1889–1893. Döntéshozatal és megvalósítás. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2015. február 10.

 

Bolgár Dániel: Asszimiláció és integráció a modern Magyarországon. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2015. április 24.

 

Melkovics Tamás: A főrendi liberális ellenzék. (1825–1848) – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2019. január 29.

 

Izsák Norbert: Az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története: a kezdetektől 1947-ig. – PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2021. március 24.

 

 

– PhD doktori szigorlati / komplex vizsga bizottsági tagság: 6 alkalommal

 

Rajki ZoltánELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2001. november.

 

Fülöp TamásDE BTK Történeti Doktori Iskola, 2004. február.

 

Bárány Zsófia ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2018. február.

 

Rada János ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2019. június.

 

Wintermantel Balázs Wesley János Lelkészképző Főiskola Doktori Iskola, 2022. november 11.

 

Petneházi Zsigmond Wesley János Lelkészképző Főiskola Doktori Iskola, 2023. április 25.

 

 

Habilitációs eljárások:

 

– Habilitációs bizottsági tagság + opponens: 5–5 alkalommal

 

Zakar Péter: Az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. Az 1849-es megtorlás. – PTE BTK Doktori és Habilitációs Bizottság. 2004. december 1.

 

Kovács Ábrahám: Változó vagy megmaradó világszemlélet? Ballagi Mór teológiai felfogásának stádiumai a késő reformkori zsidóságtól a protestáns liberalizmusig. – Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával. – Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa, 2011. április 6.

 

Fejérdy András: Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat. PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2017. november 16.

 

Fülöp Tamás: A dualizmuskori vármegyei közigazgatási rendszer modernizációjának jellegzetességei Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1876-1878. Debreceni Egyetem BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2022. február 16.

 

Sarnyai Csaba Máté: Katolikus autonómiakoncepciók (1848-tól 1920-ig) – Károli Gáspár Református Egyetem BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2022. szeptember 27.