Při sobě  proti sobě.

Maďarské, české a slovenské nacionalismy v období první světové války

 

Mezinárodní vědecká konference

 

 

Magyar

 

English

 

Slovenský

szlovák-zászló

 

MAB_székház_Miskolc_01

Miskolc (Miškovec), 15. dubna 2015

(Ústředí Maďarského akreditačního výboru Maďarské akademie věd (MAV) – MTA MAB székház, Miskolc, Erzsébet tér 2.)

mab-terkep

 

Rok 1915 je druhým rokem „velké války“, který přináší s sebou vzdalování naděje na rychlé vítězství a zrození nových plánů – právě před sto lety. Cílem naší mezinárodní konference je, aby jsme prostřednictvím vzájemných vztahů třech národností žijících v rozdílných poměrech, ale v jednom prostoru, v před sto lety ještě existující Rakousko-uherské monarchii, přispěli k výzkumu tematického okruhu nacionalismu. Národní idey, které se u jednotlivých národů vytvořily v 19. století, prošli v období první světové války důležitými změnami a my se ujímáme úkolu prezentace a porovnávací analýzy těchto změn za přispění maďarských, českých a slovenských badatelů tohoto tematu.

 

Organizátoři konference:

 

Filosofická fakulta Miškovecké univerzity, Ústav politických věd – Miskolci Egyetem BTK, Politikatudományi Intézet

Centrum humamitních věd Maďarské akademie věd, Historický ústav – Magyar Tudományos Akadémia BTK, Történettudományi Intézet

Oblastní komise MAV (MTA Területi Bizottsága), Miskolc

 

Podporovatelé:

České centrum (Cseh Centrum), Budapest

Slovenský inštitút (Szlovák Intézet), Budapest

 

Pracovní jazyky konference: maďarština, čeština, slovenština, angličtina

 

Nacionalizmy ve střední- a východní Evropě v roci léta první světové války.

Politické a teritoriálne programy národnoštátné dezintegrace Habsburské monarchie.

Projekt Maďarského vedecko-výskumného grantu  č. K 113004”

 

 

 

 

 

 

kepeslap-2.jpg

Program:

 

10.00–10.30 Zahájení, pozdravy

 

10.30–10.50

Dynastická lojalita a patriotismus aneb národní separace. Alternativy národností Uherska v letech první světové války

László Szarka (Maďarská akademie věd, Budapest)

 

10.50–11.10

Etnikum, vlastenectví a malé obrazy Velké válkyvizuální propaganda a skutečnost v karikaturách Manna Miltiadese

László Kürti (Miškovecká univerzita, Miskolc)

 

11.10–11.30

Národ”, „národnost”, „lid”, „rasa”. Nacionalismus a politická váha společenských kategorií v politickém diskurzu Uherska do roku 1918. Teoretické a metodické úvahy

László Vörös (Slovenská akademie věd, Bratislava)

 

11.30–11.50

Češi, Slováci a Maďaři na konci válkyboj diplomacie o území Slovenska a Podkarpatské Rusi

Robert Pejša (Karlova univerzita, Praha)

 

11.50–12.30 Diskuse

 

12.30–13.30 Obědní přestávka

 

13.30–13.50

Malá hrstka lidíneboutiskovaný národ”? Slovenská národní společnost v Uhersku před rokem 1918

József Demmel (Výzkumný ústav Celostátní slovenské samosprávy v Maďarsku, Békéscsaba)

 

13.50–14.10

Slovenská identita před první světovou válkou a v jejím průběhu 

Marcela Gbúrová – Renáta Bzdilová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

 

14.10–14.30

České státotvorné programy, 1914–1918

Eva Irmanová (Akademie věd ČR, Praha)

 

14.30–14.50 Přestávka

 

14.50–15.10

Uhrofilská národní koncepce Slováků během první světové války

Barna Ábrahám (Maďarská akademie věd, Budapest)

 

15.10–15.30

Zrozeníhungarismu  pokus o obrození maďarského nacionalismu v poslední etapě války

Csaba Fazekas (Miškovecká univerzita, Miskolc)

 

15.30–16.00

Před válkou, po válce: dilemata slovenského intelektála z okruhuNové školy

Csaba Katona (Maďarská akademie věd, Budapest)

 

15.50–16.20 Diskuse

 

 

 

 

 

szeged_03_large.jpg

 

 

 

16.20 Závěr

 

 

budapest.jpg

 

 

 

Kontakty a další informace:

Dr. Csaba Fazekas – Miškovecká univerzita

Filosofická fakulta Katedra Politologie

3515 – Miskolc, Egyetemváros

46/565223; 30/3838850

www.politikatudomany.hu

fazekas@uni-miskolc.hu