Egymás mellett – egymás ellen.

Cseh, magyar, és szlovák nacionalizmusok az első világháború éveiben

 

Nemzetközi tudományos konferencia —

 

 

English

Čeština

image_original

Slovenský

szlovák-zászló

 

MAB_székház_Miskolc_01

Miskolc, 2015. április 15.

(MTA MAB Székháza, Miskolc, Erzsébet tér 2.)

mab-terkep

 

1915 a „Nagy Háború” második esztendeje, a gyors győzelem reményének távolodását, új tervek megszületését hozta – éppen száz évvel ezelőtt. Nemzetközi konferenciánk célja, hogy az egy évszázada még éppen fennálló Osztrák–Magyar Monarchia három eltérő helyzetben lévő nemzeti társadalmának vizsgálatával hozzájáruljunk a nacionalizmus témakörének kutatásához. Az egyes népekben a 19. század folyamán kialakult nemzeti eszmék az első világháború időszakában jelentős változásokon mentek keresztül. Ezeknek a folyamatoknak bemutatására, összehasonlító elemzésére vállalkozunk a téma magyar, cseh és szlovák kutatóinak tolmácsolásában.

 

A konferencia szervezői:

 

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága Társadalomelméleti és Történettudományi Szakbizottságai

Magyar Történelmi Társulat

 

Támogatók:

Cseh Centrum, Budapest

Szlovák Intézet, Budapest

 

A konferencia munkanyelvei: magyar, angol, cseh, szlovák

 

„Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben.

A Habsburg-monarchia nemzetállami dezintegrációjának politikai és területi programjai.

K 113004 számú OTKA Kutatási program”

 

 

 

 

 

 

kepeslap-2.jpg

Program:

 

10.00–10.30 Megnyitók, köszöntők

 

10.30–10.50

Dinasztikus lojalitás és patriotizmus vagy nemzeti elkülönülés. A magyarországi nemzetiségek alternatívái az első világháború éveiben

Szarka László (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)

 

10.50–11.10

Etnikum, hazafiság és a Nagy Háború kis képei – vizuális propaganda és a valóság Manno Miltiades karikatúráiban

Kürti László (Miskolci Egyetem, Miskolc)

 

11.10–11.30

„Nemzet”, „nemzetiség”, „nép”, „faj”. Nacionalizmus és a társadalmi kategóriák politikai súlya a politikai diskurzusban Magyarországon 1918-ig. Elméleti és módszertani megfontolások

Vörös László (Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony)

 

11.30–11.50

Csehek, szlovákok és magyarok a háború végén – diplomáciai harc Szlovákia és Kárpátalja területéért

Pejša, Robert (Károly Egyetem, Prága)

 

11.50–12.30 Vita

 

 

12.30–13.30 Ebédszünet

 

13.30–13.50

„Egy maroknyi csoport” vagy „elnyomott nemzet”? A szlovák nemzeti társadalom Magyarországon 1918-ig

Demmel József (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba)

 

13.50–14.10

Szlovák identitás az első világháború előtt és alatt

Gbúrová, MarcelaBzdilová, Renáta (Šafarik Egyetem, Kassa)

 

14.10–14.30

Cseh államjogi programok, 1914–1918

Irmanová, Eva (Cseh Tudományos Akadémia, Prága)

 

14.30–14.50 Szünet

 

14.50–15.10

Szlovák hungarofil nemzetkoncepció az első világháború alatt

Ábrahám Barna (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)

 

15.10–15.30

A „hungarizmus” születése – kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában

Fazekas Csaba (Miskolci Egyetem, Miskolc)

 

15.30–15.50

Háború előtt, háború után: egy szlovák értelmiségi dilemmái a „Nová škola” köréből

Katona Csaba (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)

 

15.50–16.20 Vita

 

 

 

 

 

szeged_03_large.jpg

 

 

 

 

 

16.20 Zárszó

 

 

budapest.jpg

 

(Idézet a Néptanítók Lapja 1916. június 15-i számából)

 

 

További információ:

Dr. Fazekas Csaba – Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet

3515 – Miskolc, Egyetemváros

46/565223; 30/3838850

www.politikatudomany.hu

fazekas@uni-miskolc.hu