Curriculum vitaeFirst name: Fazekas
Surname: Csaba
Academic title: Ph.D.

1. Nationality: Hungarian.

2. Date of birth: 25 July 1968.

3. Curriculum vitae:
Personal information:
Date of birth: 25 July 1968.
Place of birth: Debrecen, Hungary.
Nationality: Hungarian.
Mother's maiden name: Seri, Katalin.
Family status: married. Wife's name: Fazekas, Krisztina .
Children: Júlia (10 years old), Viktor (8 years old).
Education:
Secondary school: Hõgyes E. Gimnázium, Hajdúszoboszló. (provincial town in
Hungary)
University: Eötvös Lóránd University, Budapest.
Address: H-1052 - Budapest. Piarista köz 1. Hungary
Date of beginning: September 1987
Date of receiving degree: June 1992
Study: history (of the world and Hungary)
Special studies within history: urban history, church history.
Title of my thesis: "Town Council and Urban Officials in Buda in the 18th and
19th century" (Hungarian)

Intensive Courses Abroad:

"Social Groups in Urban Communities" Erasmus University, Rotterdam, 1990.

"European Cities in Early Modern Period" Catholic University, Leuven, 1991.

"Town and Environment in Early Modern Europe" University of Santander (Spain), 1992.

"Giving of an Aesthetic Form" International Eighteenth Century Society, Bordeaux, 1998.Main historical researches:

- Social history with special regards to social and demographic conditions of Hungarian towns in the 18th-19th century.

- Small religious communities and sects in Early Modern and Modern Hungary.

- State and church relations in the Hungarian and European history in the 19th century.Place of work:

Department of Hungarian History. University of Miskolc.

Head of Department: Prof. Ö.Kovács, József (Ph.D).

Address: H-3515 - Miskolc-Egyetemváros. Hungary.

Tel.: 36-(46)-365-111/21-34

Fax.: 36-(46)-563-459

E-mail: bolfazek@gold.uni-miskolc.hu
Assignment: Professor's Assistant.
Taught Courses: "Heretic Movements and Sects in the Middle Age";
"Pre-Reformation Movements in the Early Modern Europe"; "Church-State Relation in Hungary during the 18th century"; "Church Policy in Modern Hungary" etc.
Other lectures and seminars on the social history of Hungary.
Other places of work: Eötvös Lóránd University, Budapest; Szent Pál Academy,
Budapest. (Taught seminars: church history in Modern Hungary.)
PhD level:
Date of receaving: June 1998.
Place: Department of History of Modern Hungary, Eötvös Lóránd University,
Budapest.
Address: H-1052 - Budapest. Piarista köz 1. Hungary
Supervisor of thesis: Prof. Gergely, Jenõ. Head of Department.
Theme of thesis: "The Problem of Small Religious Communities and Sects During the Horthy Era in Hungary."
Date of receiving PhD: 1998.
Principal publications:
- Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Budapest, TEDISZ - Szent Pál Akadémia, 1996. [The Problem of Small Religious Communities and Sects in
Hungary. Hungarian]
- Magyarország városodása a 18. században. In: Sic Itur ad Astra, 1991. No. 1. pp. 42-74. [Urbanization of Hungary in the 18th century. With others. Hungarian.]
- Útviszonyok, úthálózat és városok a 18. század végi Magyarországon. In: Közlekedéstudományi Szemle, 1992. No. 8. pp. 308-318. [Road Conditions, Road Network and Towns in the end of the 18th century Hungary. Hungarian.]
- A város és a tuzvész az újkori Magyarországon (a korabeli Miskolc története alapján). In: Bessenyei, József - Fazekas, Csaba (eds.): Város és társadalom a XVI-XVIII. században. Miskolc, 1994. (Studia Miskolcinensia I.) pp. 99-110. [Town and Conflagration in Modern Hungary. Hungarian.]
- Szigorúan bizalmas. Két dokumentum állam és egyház viszonyáról a Horthy-korszakban. In: HIT Infó, 1994. No. 3. pp. 23-25. [Top Secret! Two Documents to the Church-State Relations in Hungary. Hungarian.]
- Kísérletek a kolduskérdés megoldására a reformkori Miskolcon. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tom. II. Fasc. 2. Miskolc, 1995. pp. 55-66. [Attempts to Solve the Question of Beggars in Early Modern Hungary. The Case of Miskolc. Hugarian]
- A XVIII. század végi Pest a halotti anyakönyvek tükrében. In: Fazekas, Csaba (ed.): Társadalomtörténeti tanulmányok. Miskolc, 1996. (Studia Miskolcinensia 2.) pp. 198-245. [Town of Pest in the End of the 18th century in the Mirror of Death-Registers. Hungarian.]
- "Mi, Isten képét viselő szegények..." Források a miskolci koldusok 18-19. századi történetéhez. In: Dobrossy, István (ed.): Borsod-Abaúj-Zemplén megye Levéltári Évkönyve, VIII. Miskolc, 1997. pp. 216-270. ["We Poors Wearing the Face of God..." Sources for the History of Beggars in Miskolc in the 18th and 19th Century. Hungarian]
- The Dawn of Political Catholicism in Hungary. In: Hungarian Studies, 1998/99. Nr. 1. pp. 41-49. [English.]
- Protestáns megújulási mozgalom és szektaügy Szabolcs vármegyében, a XVIII. század elso felében. In: Studia Miskolcinensia. Miskolc, 1999. [A Protestant Revival Movement and Sect Affair in the First Half of the 18th century Hungary. Hungarian.]
- The Beginnings of Political Catholicism and Emboureoisement in Hungary from 1790 to 1848. [English. Under press: The Role of Churches in the Modernisation in the Pannonian Region in the 18th and 19th Centuries. Szombathely, 2003. Download from here.]
- Collaborating with Horthy. Political Catholicism and Christian Political Organisations in Hungary, 1918-1944. In: Gehler, Michael - Kaiser, Wolfram - Wohnout, Helmut (Hrsg.): Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert. - Christian Democracy in 20th century Europe. - La Democratie Chrétienne en Europe au XXe siécle. Wien - Köln - Weimar, 2001. (Arbeitskreis Europäische Integration. Historische Forschungen. Veröffentlichungen, 4.) 224-249. p. [English]
- Enlightenment and Neo-Protestant Movements in Eighteenth Century Hungary. In: Décultot, Élisabeth - Ledbury, Mark (éd.): Théories et Débats Esthétiques au Dix-huitieme Siecle. Éléments d'une enquěte. - Debates on Aesthetics in the Eighteenthe Century. Questions of Theory and Practice. Paris, 2001. (Collection éditée pour la Société Internationale d'Étude du Dix-huitieme Siecle - Series published for the International Society of Eighteenth-Century Studies, 4.) 317-340. p. [English]
4. Competence in foreign langagaues:
English: good in speaking and reading.
Examination: Hungarian State Langague Examination, type: "C", 1994.
German: fairly good in reading.
Latin: fairly good in reading.