Népszava Napilap

2006. január 18. szerda

A Miatyánk és az ő kampányuk

    

 

Fazekas Csaba
Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke éles hangú nyilatkozatban ítélte el az SZDSZ "Jöjjön el az én országom!" címmel indított kampányát. Istenkáromlónak, a keresztények kigúnyolásának nevezte az Úr imája, Miatyánk parafrázisát, úgy vélte, a durva kampányszlogen megfogalmazásának oka valójában csak az, hogy a liberálisok ingerültek és rettegnek a várható választási eredményük miatt. A semjéni gondolatmenetet átvette illetve tükrözi több napilap (például a Magyar Nemzet, a Hetek, a Stop.hu stb.) kapcsolódó publicisztikája, valamint politikai nyilatkozatok is, elsősorban Semjén tényleges pártjától, a Fidesztől, továbbá az irányzattól távol épp nem álló Ifjúság Kereszténydemokrata Szövetségtől is.
Az SZDSZ eljárása nem új és nem is szokatlan, hisz másokhoz hasonlóan csak a programjukra akarják harsány mondatokkal felhívni a figyelmet (hát ez úgy tűnik, sikerült…), melynek pozitív vagy negatív politikai következményeit ők maguk viselik. A mondat kétségtelenül túlzásra hajlamosan, provokatív módon került megfogalmazásra. De önmagában, tartalmát tekintve a bibliai idézet politikai marketingcélokra való felhasználása sem lehet meglepő, hiszen minden politikai párt azt akarja, hogy az "ő országa" jöjjön el a választások után Magyarországra; vagy máshonnan közelítve ugyanazt: minden választópolgár megszólítva érezheti magát, hiszen azért voksol így vagy úgy, mert neki tetsző kormányzatot szeretne. Semjén és tollforgató követőinek buzgalma érthető is lenne, ha az egyetemes kultúra közismert megnyilatkozásai, akár a bibliai szöveghelyek általános védettséget élveznének a politikai marketingesek, kampányfőnökök és aktivisták igyekezetével szemben, de hát erre ők sem voltak mindig ennyire kényesek.
2004 decemberében a kettős állampolgárság kampányában az "igen" hívei nemzeti imádságunk egy sorával látták el az álláspontjuk követésére bátorító plakátokat ("nyújts feléje védőkart"), figyelemre sem méltatva például, hogy Kölcsey Ferenc a Himnuszban az Úristent szólította meg, nem a szavazóurna elé járuló átlagpolgárt. Az idézetekkel való visszaélés egyik leglátványosabb példáját szintén a Fidesz nyújtotta a 2002-es választások durva kampányába illesztett Terror Háza-megnyitón, amikor Szabó Lőrinc: Semmiért egészen c. szerelmes versének egyik sorát ("Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz.") ragadták ki a szövegkörnyezetéből és tették meghökkentő csavarral az embertelen rezsimek bemutatását hivatott kiállítás - illetve az arról az MSZP-re való asszociációt sugalló szavazatszerző gyűlés - illusztrációjává.
2001-ben a katolikus egyház a népszámlálás vallási hovatartozást firtató kérdése kapcsán bibliai idézettel kampányolt ("aki megvall engem az emberek előtt…"), és konzervatív oldalon még az akkori egyházügyi államtitkár (khmSemjén Zsolt) sem kifogásolta, hogy az evangélium életszentséggel való hirdetése itt finom interpretációban adta át helyét egy kérdezőbiztos előtti felekezeti önbesorolás pillanatnyi megjelölésére való buzdításnak. De a Semjénék által most kifogásolt Miatyánk-citáció választási plakátokon is szerepelt már. 1990-ben az MDF-nek (na nem is az akkori Fidesznek) volt egy plakátja, amin a "Jöjjön el a te országod!" mondat félkörben vette körül egy sugárzó arcú, hatévesforma kisfiú portréját, jól érthetően utalva arra, hogy a választásokon az illetékes párt szerint utódaink jövőjéről döntünk - nyilván akkor helyesen, ha rájuk szavazunk. Bár a választók többsége teológiailag kevéssé képzett, a húzentrógeres magyar kisfiú Atyaúristenként való interpretálására mégsem gondolt senki. A példák hosszan sorolhatók, például arról, hogy a "keresztény" politikai erők hazánkban is hányszor használták ki azt a kézenfekvő kampányelemet, miszerint a szavazólapon a választópolgár szándékát két egymást metsző vonallal (kereszttel) juttatja kifejezésre, pedig aligha ilyesmire vonatkoztak az Újszövetségben a Krisztus megfeszítésének eszközével kapcsolatos tanítások.
Egyébként a liberális sajtó korábban is élt már a szentírási szövegek politikai indíttatású parafrázisa eszközével. Egy alkalommal például nem átallották a valamennyi keresztény/keresztyén egyház számára közösen tisztelt és vallott Apostoli Hitvallás aktuálpolitikai indíttatású átiratát közzétenni "Republikánus Hiszekegy" címmel. Ebben az Atya helyére a "magyarok istene", Jézus Krisztus helyére a "magyar szabadság", a Szentlélek helyére pedig a "szent népszellem" került. Megfogalmazója pontosan kiforgatva a hitvallás szavait megvallotta hitét "egy közönséges európai respublikában", "nemzetek közti egyességben" stb., és még az "Ámen" sem hiányzott a végéről. A mai semjéni értékelés (valamint az ahhoz sokban hasonló egykori klerikális-konzervatív megítélés) szerint e Hiszekegy-parafrázis nyilván istenkáromló, a keresztényeken gúnyolódó, antiklerikális tollforgató műve volt.
Egyébként Jókai Mórnak hívták, írása az Életképek 1848. június 16-i számában jelent meg. (Megjegyzésre érdemes, hogy Jókai ugyanitt írt egy konzervatívok illetve "táblabírók" szájába adott szellemes apostoli hitvallást is, amely nemcsak hogy kiforgatta a szent szövegeket eredeti tartalmukból, hanem még a maró gúny eszközét is politikai mondanivalójának kifejezésére használta. A "táblabíró hiszekegy" első sora konkrétan is karikatúráját nyújtotta az állam-egyház összefonódásával kapcsolatos közéleti magatartásnak: "Hiszek egy minisztériumban, mindenható atyában, hivataloknak és püspökségeknek osztogatójában…")
De más oldalról azt is felhozhatnánk példaként, hogy 1920 után Papp-Váry Elemérné sokat sulykolt irredenta sorairól elhíresült "Magyar Hiszekegy" c. verse is az Apostoli Hitvallás parafrázisa (költője még Krisztus pozíciójában is elhelyezte önmagát…) - a "keresztény" politikusoknak és egyházaknak ez azonban a Horthy-korszakban nem jelentett problémát,
tudtommal azóta sem tették szóvá.
Visszatérve a mai liberálisok internetes közvélemény-kutatására, minden bizonnyal Semjén Zsolt is pontosan ugyanabból a megfontolásból adta ki nyilatkozatát, mondta el pártja nagygyűlésén véleményét, amit az SZDSZ szemére vetett: talált egy lehetőséget, amellyel a kampány kezdetén felhívhatta magára a figyelmet, megszólíthatta szimpatizánsai körét stb. Vagyis a "kereszténységével" kampányoló jobboldal is vitetett már az SZDSZ-hez hasonló kísértésbe, s ugyanúgy szeretné, ha az ő országuk jönne el, a mindennapi kenyerünket ők adhatnák meg nekünk ma (vagyis pontosabban: holnap), bár úgy tűnik, kevésbé bocsátják meg mások vétkeit. Vagy csak tényleg követik a Miatyánk parafrázisát, amelynek folytatása szerint az embernek való megbocsáttatás mértéke egyenesen arányos az általa gyakoroltéval. A Fidesz számára talán nem is a Miatyánk (vagy a mi Atyánk) a fontos, hanem a másik párt kampányára reflektáló saját agitációja.


A szerző történész, egyetemi oktató

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight Népszava