PUBLIKÁCIÓS LISTA II.

 

Cikkek, szépirodalom

 

Kisebb történelmi cikkek, illetve publicisztikai írások:

1. Bergier, Jean François: In Memoriam: Fernand Braudel (1902-1985). In: Sic Itur ad Astra, 1992. 1-3. sz. 171-179. p. (szöveg gondozása, jegyzetekkel való ellátás, közösen Vörös Boldizsárral)

2.. A Tabán égése 1810-ben. In: Florian Express, 1992. 10. sz. 24-25. p.

3. Egy fontos tűzvédelmi szakkönyv a reformkorban. In: Florian Express, 1992. 11. sz. 24-25. p.

4. Ki veszélyes kire? In: Magyar Hírlap, 1992. június 11. 7. p.

5. Gondolatok egy történeti problémáról. In: Florian Express, 1993. 1. sz. 24-25. p.

6. Amikor tűzben állott a lég... A nagy miskolci tűzvész 150. évfordulóján. In: Észak-Magyarország, 1993. június 19. 5. p.

7. A másfajta másság dilemmái. In: Népszabadság, 1993. november 29. 8. p.

8. „Nem felejtkezünk el rólad...” In: Új Észak, 1996. január 27. 9. p.

9. Az oroszok vagy a kolera? Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. In: Új Észak, 1996. március 14. 7. p.

10. Turi Gábor, a „világ megmentője”. Egy vallásos rajongó a harmincas években Hajdúszoboszlón. In: Szókimondó, 1996. 5. sz. 8-9. p.

11. Médiahang. In: Magyar Hírlap, 1996. július 8. 7. p.

12. Felsőház, alsóház. Hol ültek a nemzet legkiválóbbjai? In: Magyar Nemzet, 1996. július 3. 8. p.

13. Szép új világ... A katolikus püspöki kar körleveléről. In: Tiszavidék, 1996. december. 11. p.

14. Egy százötven éves újévi jókívánság. Palóczy László levele Ghyczy Kálmánnak 1847. január 3-án. In: Észak-Magyarország, 1997. január 4. ÉM-hétvége, II. p.

15. A kultúrharc első jelei? In: Népszabadság, 1997. január 13. 8. p.

16. Ha mindenki egyetért... In: Népszabadság, 1997. március 13. 8. p.

17. Az ünnep első hétköznapjai. In: Észak-Magyarország, 1997. március 14. ÉM-ünnep, I. p.; illetve ugyanez: Hajdú-Bihari Napló, 1997. március 14. Vasárnap, 2. p.

18. Concordatum de facto. In: Népszabadság, 1997. május 22. 9. p.

19. Probatio calami. A Gesta indulása elé. In: Gesta, 1997. 1. sz. 4-5. p.

20. Az „ellenőrök” felelőssége. Százötven éves az Ellenzéki Nyilatkozat. In: Népszabadság, 1997. június 9. 10. p.

21. Ökuméné: az egység óhajtása. In. Magyar Hírlap, 1997. július 31. 7. p. M

22. Bertalan-éji megkövetés. In: Népszabadság, 1997. szeptember 1. 12. p.

23. A szabadságnak nincs többes száma. A vallásszabadságért folytatott küzdelem történetéből. In: Gyülekezeti Belső Újság (Szombathely), 1997. 3. sz. 8-10. p.

24. Választási kampány Borsodban - másfél századdal ezelőtt. In: Észak-Magyarország, 1998. február 28. ÉM-hétvége, II. p.

25. Polgári lesz-e a Fidesz-Magyarország? In: Hetek, 1998. február 18. 6. p.

26. A történelem védelmében. Közös nemzeti örökség. In: Népszabadság, 1998. március 9. 12. p.

27. Egy józan hang a nagy napokból. Palóczy László és a miskolci diákok 1848 márciusában. In: Észak-Magyarország, 1998. március 14. ÉM-ünnep, VIII. p.

28. A szabadságnak nincs többes száma. In: Hetek, 1998. március 14. 8. p.

29. A Vatikán a holocaustról. Sem hideg, sem hév. In: Hetek, 1998. március 21. 8. p.

30. Származhat-e jó a felsőházból. In: Hetek, 1998. április 11. 8. p.

31. Emlékezés a második világháborúra. Kevés levont tanulság. In: Hetek, 1998. május 9. 10. p.

32. Kínos véletlenek. in: Hetek, 1998. június 13. 8. p.

33. Palóczy volt a korelnök, de nem a legkorosabb. In: Észak-Magyarország, 1998. július 5. 7. p.

34. Fiatal egyháztörténészek kezdeményezése. In: Confessio, 1998. 1. sz. 102-104. p.

35. Megfontolások a pannonhalmi zsidó-keresztény konferencia után. In: Egyházfórum, 1998. 4. sz. 49-55. p. (illetve ugyanez: Remény, 1999. 4. sz. 23-27. p.)

36. Őfelsége respublikája. In: Népszabadság, 1999. április 22. 12. p.

37. Az 1919-es Tanácsköztársaság és az egyházak. Egy megkerült dokumentum. In: Magyar Nemzet, 1999. július 1. 10. p.

38. Az Istent én is félem. In: Élet és Irodalom, 1999. július 16. 8. p. M

39. A tárgyszerű kritika szellemében. In: Napi Magyarország, 1999. július 28. 11. p.

40. Referens-precedens. In: Népszabadság, 1999. augusztus 27. 12. p. M

41. Mégiscsak precedens a referens? In: Népszabadság, 1999. október 4. 14. p.

42. Polgárosodás és katolicizmus. In: Népszabadság, 1999. december 30. 12. p.

43. Egy epizód a miskolci zsidóság 1944-es történetéből. In: Miskolcer Bletter, 1999. 2. sz.

44. Csak gyalogosan hadd mehessek át... A „szektakérdés” a Szentírásban. In: Hit és Gyümölcs, 1999. december. 19-22. p.; illetve: Mi Újság?-unk, 2001. 3. sz. 8-9. p.

45. Párt! Szólj! Ki vagy? In: Népszabadság (internetes kiadás), Fórum+ 2000. március 10.

46. Sancta simplicitas! In: Népszabadság, 2000. március 31. 12. p. M

47. Hit-viták. In: Népszabadság, 2000. május 4. 12. p.

48. A (be)vallás statisztikája. In: Népszabadság, 2001. január 23. 10. p.

49. Szoboszlói lakosok kérvényei az országgyűléshez 1849-ből. In: Szókimondó, 2001. 3. sz. 8-9. p.

50. Törvényblabla. In: Magyar Hírlap, 2001. március 10. 7. p.

51. Lénárddaróci baptisták viszontagságai 1934-ben. In: Északi Fények, 2001. 1. sz. 9-11. p.

52. Polgárosodás: kezdhetjük elölről? In: Népszabadság, 2001. május 23. 12. p.

53. Vallás-háború. In: Politikafórum (internetes portál), 2001. október 15.

54. Evezősök és kormányosok. In: Magyar Hírlap, 2001. december 17. 11. p.

55. Véreink, honfitársaink és hitsorsosink! Ismeretlen püspökkari körlevél 1848 utolsó napjaiból. In: Keresztény Élet, 2002. január 13. 8. p.

56. A szocialisták és az egyházak. In: Népszabadság, 2002. január 30. 10. p.

57. Selmecen az élet nem állt meg. In: MERt., 2002. március 13. 4. p.

58. Egy borsodi elmebeteg az 1848-as forradalomban. In: Szülőföldünk, 28-29. Szerk.: Rémiás Tibor. Miskolc, 2001. [2002.] 85-92. p. [Elolvasható itt.]

59. Egy zempléni ügyvéd a történelemben, avagy a 19. század időszerűségéről. In: Szülőföldünk, 30. Szerk.: Rémiás Tibor. Miskolc, 2002. 17-24. p.

60. Egyházpolitikai viták a nap alatt. In: Népszabadság, 2002. december 10. 14. p.

61. Kossuth Lajos házassága. - MTI-Press, 2002. (Megjelent: Kormányzás a házasság révébe. In: Evangélikus Élet, 2002. 51-52. sz.; Kossuth Lajos házassága. In: Romániai Magyar Szó, 2003. január 9.)

62. Szemere Bertalan jelentése Borsod vármegyéhez. In: Észak-Magyarország, 2003. március 14. 5. p.

63. A bölcs és a bölcselkedő. In: Népszava, 2003. december 15. 7. p.

64. Kossuth Lajos házassága. In: Balassagyarmati Honismereti Híradó, 2002. 1-2. sz. 17-21. p.

65. Emlékülés Deák Ferenc születésének 200. évfordulóján. In: Északkelet-Magyarország, 2004. 1. sz. 2-3. p.

66. A magyar törvényhozás Rómától nem függ... In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2004. május 5.

67. Történelemtanítás a la bolognese In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2004. május 26.

68. Töprengések egy régi és egy tervezett monográfiáról. In: Szókimondó, 2004. 6. sz. 29-32. p.

69. Károly, a boldog. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2004. október 4.

70. Quieta (non) movere. In: Népszabadság, 2004. október 12. 14. p.

71. Fekete, fehér, igen, nem. In: Népszava, 2004. november 9. 7. p.

72. Védőka Rt. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2004. november 24.

73. A hátsó udvaron. In: Új Holnap, 2004. 4. sz. 33-38.p.

74. Bátor tettekre várva. In: Népszava, 2004. december 22. 7. p.

75. Az Egyházi Állam és az Egyházállam. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2005. január 12.

76. Történelmi (film)lecke. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2005. január 26.

77. Átmenetre várva. In: Magyar Hírlap, 2005. április 21. 19. p.

78. A nemzeti gyásztól a nemzeti ünnepig. In: Népszava, 2005. április 23. Szép Szó-melléklet. 23. p.

79. „Páncélbíborosból” „páncélpápa”. In: Népszabadság, 2005. május 2. 15. p.

80. Töprengések történelmi távlatban. In: A Történelemtanárok Egylete honlapjának vélemény-rovata. 2006. május 9.

81. Új exodus. In: Magyar Hírlap, 2005. augusztus 25. [A cikk kapcsán a Hit Gyülekezete nyomására a Magyar Hírlap külön közleményt tett közzé személyemről. A meglepő történetről Majsai Tamás külön cikkben foglalt állást: A Hit Gyülekezete szent - az őket támogató vélemény szabad (Színeváltozás-anatómiai szösszenet a Magyar Hírlapról.) In: ÉS, 2005. október 7.]

82. Az egyházak finanszírozásáról. In: Sárospataki Református Lapok, 2005. 3. sz. (október. ) 30. p.

83. A Miatyánk és az ő kampányuk. In: Népszava, 2006. január 18. 7. p.

84. Semjén és a „szekta”. In: Népszabadság, 2006. január 26. 10. p.

85. Egyházi ügyek és egyházi ügynökök a Kádár-rendszerben. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2006. február 8.

86. Március, avagy megjegyzések egy rendszerváltás anatómiájához. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2006. március 14.

87. Férfiszoknya és polgárosodás. In: Élet és irodalom, 2006. március 17. 5. p. (közösen Buda Péterrel és Gábor Györggyel)

88. Visszaemlékezések. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2006. május 17.

89. Az igaz és a valódi. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2006. szeptember 27.

90. Emlékezünk. Emlékezzünk! In: MERt., 2006. október 11. 10. p.

91. Kabdebó Lóránt 70 éves. In: Kabdebó Lóránt: „Ritkúl és derűl az éjszaka”. (Harc az elégiáért) Debrecen, 2006. 318-319. p.

92. 1956: a Vatikán és a forradalom. In: Népszabadság, 2006. november 4. Hétvége-melléklet, II. p.

93. 1956 és a történettudomány. In: Politika.hu, 2006. november. 16-17. p.

94. Regensburgtól Ankaráig. In: Magyar Hírlap, 2006. december 2. 17. p.

95. Szembenézés a felsőoktatási reformmal. In: A Történelemtanárok Egyesülete honlapjának vélemény-rovata. 2007. február 1.

96. A borotva éle. In: Népszava, 2007. szeptember 26. 6. p. (Gábor Györggyel közösen)

97. Nem bot és vászon. In: Etyeki Polgár, 2007. szeptember. 6-7. p.

98. És mégis hazug a Föld. In: Népszabadság, 2008. február 13. 12. p.

99. Csehországi párhuzamok. In: Élet és irodalom, 2008. február 15. 6. p.

100. Van pajesz. In: Népszabadság, 2008. február 25. 12. p. (Gábor Györggyel közösen)

101. Történészvitára várva. In: Népszava, 2008. március 6. 7. p. (Gábor Györggyel közösen)

102. Az antiszemitizmus nem csupán válasz. In: Magyar Hírlap, 2008. április 4.

103. Egy szoboravatás margójára. In: Népszava, 2008. október 16. 6. p.

104. Közös felvételi eljárás egyes bölcsész mesterszakokon. In: Támpont, 2008. 10. sz. 3., 5. p.

105. Földet vissza miért adunk? In: Élet és Irodalom, 2009. december 4. 5. p. (közösen Gábor Györggyel)

106. A keresztfától az Erdőt. In: Népszabadság, 2009. december 15. 10. p.

107. Mit számítunk? In: Élet és Irodalom, 2010. január 15. 3. p.

108. Egy képzavar. In: Népszava, 2010. január 26. 7. p.

109. Rémálmok álmodói. In: Népszabadság, 2010. január 29. 11. p.

110. A hatodik alternatíva. In: Galamus, 2010. március 24.

111. Egy az Isten - egy a tábor. In: Galamus, 2010. április 8.

112. Csodatétel után - csodavárás előtt. In: Galamus, 2010. április 15.

113. Gergely Jenő (1944-2009) In: Egyháztörténeti Szemle, 2010. 1. sz. 3-6. p.

114. Lenyelni, kiköpni vagy felszolgálni? In: Népszabadság, 2010. május 3. 14. p.

115. Déjá vu. In: Galamus, 2010. május 4.

116. Viharunknak előjele? Forradalom... In: Élet és Irodalom, 2010. május 7. 6. p.

117. A bölcsészettudományi karok elvárásai és a munkaerőpiac. In: Mit ér a bölcsészdiploma? A 2009. október 20-án tartott konferencia összefoglaló kötete. Szerk.: Brenner Koloman - Nagy László. Bp., 2010. 14-18. p.

118. A fehér falú közhivatalok ellenforradalmának letöréséről. In: Galamus, 2010. július 6.

119. Előhang a „nemzeti együttműködés alkotmányához”. In: Galamus, 2010. július 10.

120. Nemzeti egységtankönyv. In: Galamus, 2010. szeptember 9.

121. Egyházi esküvő - előzés jobbról. In: Galamus, 2010. szeptember 27.

122. Reformfideszesekre várva. In: Galamus, 2010. szeptember 28.

123. Helyek, tétek, befutók. In: Galamus, 2010. szeptember 29.

124. Az ezüstérmes nehéz sorsa. In: Galamus, 2010. szeptember 30.

125. Egy őszinte ember napjai. In: Galamus, 2010. október 1.

126. Az óvatos bizalom súlyos kérdése. In: Galamus, 2010. október 2.

127. „Ha máshol nem”. In: Galamus, 2010. október 6.

128. Áldástól a szánakozásig. In: Galamus, 2010. október 13.

129. „Törvény a vallásszabadságról - és akiknek nem tetszik”. In: Élet és Irodalom, 2010. október 15. 5. p.

130. Az istenadta. In: Galamus, 2010. október 26.

131. A türelmetlenség termése. In: Galamus, 2010. október 28.

132. Ugyanott sarkallik. In: Galamus, 2010. november 27.

133. Nagytakarítás. In: Galamus, 2011. február 15.

134. A horgonylánc dilemmái. In: Galamus, 2011. február 25.

135. A búvópatak sodrása. In: Galamus, 2011. március 3.

136. Az ártatlanság vélelme és a médiatörvény - a pécsi püspökség esete. In: Galamus, 2011. március 5.

137. Töprengések a felsőházról. In: Élet és Irodalom, 2011. március 11. 8. p.

138. A munkaerőpiac mítoszai. In: Népszabadság, 2011. március 17. 15. p.

139. Zavaros érzékelés - zavaros konstrukció. In: Galamus, 2011. március 21.

140. Rendszerstart. In: Galamus, 2011. április 18.

141. Gondolatok a készülő egyházügyi törvényről. In: Galamus, 2011. május 12.

 

Kéziratban maradt cikkeimből néhányat itt lehet elolvasni.

Gondolataimat nemcsak cikkekben, hanem egy-két alkalommal interjúkban is kifejthettem. Nyomtatásban megjelent (illetve elektronikus médiában elhangzott, de az Interneten is közzétett) interjúimból néhánynak a címét itt helyeztem el.

 

Szépirodalom:

1. Távol. Maradás. In: Mégse Légyott Antológia, 2006. Szerk.: Vass Tibor. Miskolc, 2006.

2. [Versek] In: Spanyolnátha, 2006. nyár. (A versekhez Kabdebó Lóránt írt ajánlást.)

3. [Versek] In: Spanyolnátha, 2006. ősz.

4. Délutáni látogató. In: Kapocs. Ünnepi köszöntés Laci barátunk 70. születésnapjára. Szerk.: Juhász Gábor - Juhászné Szemán Renáta. Miskolc, 2007. 5-18. p.

5. [Vers] In: Spanyolnátha, 2007. tavasz.

6. [Vers] In: Spanyolnátha, 2007. nyár.

7. Vizsgázó szemeink. In: Légyott, 2007. Szerk.: Vass Tibor. Miskolc, 2007.

8. Kossuth Lajos: Nyílt levél a világháló választóihoz. In: Mégse légyott, 2008. Nyolcadik utas: a nethalál. Szerk.: Vass Tibor. Miskolc, 2008.

9. Bepillantás egy hírműsorba. In: Légyott, 2009. B. Artók + B. Écs válságtanácskozása. Szerk.: Vass Tibor. Miskolc, 2009.

10. Teljesítés - igazolás. In: Légyott, 2010. Bartók + Tíz. Szerk.: Vass Tibor. Miskolc, 2010.

11. Kapukon át haza. In: Miskolc Kapucíner II. Szerk.: Vass Tibor. Miskolc, 2010.