Rettenthetetlen, termetes fejedelem! Melynek ereje tengereket megrettent, s emberek neked engedelmeskednek! S te ember, mely fejedelem mellett helyezkedsz el, s eme estet te remekelve szervezed! Te nyeszlett, selejtes fekete ember, mely fejedelemmel szemben helyezkedsz el, s mely egyebekkel egybe fejedelem ellen kellemetlenkedsz! Reszkess! Kezek s rendek! Kedves emberek s embernejek!

 

Legyen nektek eme este szerfelett kellemetes!

 

Fejedelem eme kedves helyettese engem egy hete kedden felkeresett, s elcsevegte, mely kellemes lenne nekem eme helyen szellemeskedve rebegnem egyet s egyebeket, melyet egybesereglettek fejbe bevehetnek, s emberek szeme esetleg nem nedvesedne el, de csevelyemet megneszelve esetleg tenyereket hevesen egybevernek. Eme hely nekem szerfelett kellemetes, s kebelemben nehezen rejthetem el, mely bennem felkerekedett, ez egy zengzet kegyelemteljes fejedelmemnek, mellyel nekem megengedte eme helyre settenkednem, s rengeteg embernek csevegnem.

Eme kedd este szerfelett nevezetes eme egyetemen. Rengetegen felkerekednek, egybetekeregnek, fejedelmet megneveznek, zengzeteket eregetnek – mely persze egy-egy esetben fejednek nem lehet kellemes zene, s ezt megneszelve egyesek nem egyetemet, ellenben megveszett ebeket emlegetnek. Eme zengzetekhez kellemes lehet egy-egy zeneszerkezet, esetleg nyenyere. Persze lelhetsz eme helyen embereket, egyebeket. Egyes termetes emberek rengeteg szerkezetekkel csendet rendelnek el, egyesek vezetnek benneteket, mely esetben zengzeteket kell eregetnetek. S mely kellemes nekem, eme embernejek mellett szerepelnem, melyek mellettem hegyes szerkezetet emelnek, s eme fekete helyen nekem ezzel lehet meglesnem, melyet levelemre vetettem. Mely esetben ennem kellene, lelhetek kenetekkel teljes kenyereket, melyeket betermelnem kellemetes. Mely esetben te egyetemen eme este erre tekeregsz, kell neked egy serleg, melyet te nem nehezen beszerezhetsz. Egy serlegre szert tettem (nevezheted esetleg hengernek, esetleg vedernek, mely neked kellemesebb), s eme serlegemmel egyetemben engedd meg nekem, egy-egy fejezetben elcsevegjem, melyet lenne neked eme este helyeset s helytelent tenned:

Egyes: Eme este eme helyen szerfelett helytelen lenne neked epres tejfelt lefetyelned. Ellenben mely esetben kedved lenne egy serlegbe rengeteg sert eresztened, s bevedelned, te helyesen cselekszel. Persze megeshet, ser helyett hegy leve neked kellemesebb, nekem ser kellene, de rengeteg, melyet termetes belsejembe beleverhetek! Egyetlen cseppet sem ejtek le, mely kellemes lesz ez belemnek!

Kettes: Fenekedet helyeden rengetegszer ne emelgesd. Helytelen lenne neked eltekeregned, esetleg felkerekedned s elmenned, mert eme este nem hetven perces, ellenben eme terem tele kedves emberekkel, melyekkel te egyetemben zengzeteket eregetsz, cseveghetsz, s egyebeket tehetsz. Persze, mely esetben neked egy helyre el kell menned, tedd meg. Mert rengeteg bevedelt serrel megeshet, egyes felesleges nedveket le kell engedned.

Kettes meg egy: Mely esetben vedelsz, vedd eszedbe: rengeteg ser kellemetlen esetekhez vezethet. Mely esetben fejed tekereg, egyenes menetben beeshetsz egy verembe. Ne feledd el, reggel esetleg fejedben rengeteg kerge egerekkel verekedve kelhetsz fel.

Kettes meg kettes: Eme este nem kellene neked Pestet, Debrecent, esetleg Szegedet emlegetned, mert legkellemesebb (s egyben szellemesebb) egyetemre nemzetedben eme helyen lelhetsz. Ezen egyetem, melyen te fenekedet nem egy esztendeje tetted le egyszer s ezerszer, Selmecen lett nemzve. Persze rengeteg esztendeje Selmecen nem versek, s nem nyelvezetek szerepeltek eme egyetemen, legfeljebb emberek, melyek lefele menve szenet kerestek s leltek, termeltek, esetleg szerfelett meleg rezet s egyebeket kevergettek.

Ne keseredjen el fejed, mert mely percben egyetemet egyszer befejezed, fekhelyed ezresekkel nem lesz tele. Elkeseredned nem kell, mert te kenyeredet rengeteg helyen megkeresheted, s embereknek ezzel szerfelett kellemeteset teszel. Mely helyekre mehetsz te, mely esetben eme egyetemet befejezted? Lehetsz ember, mely gyermekeket nevel, s te gyermekeknek esetleg elcseveghetsz verseket, melyeket egyszer szerelmes emberek zengettek egy-egy embernejnek, s persze szenvedtek nem keveset. De ne feledd: Benedek Elek s Teller Ede verseket nem szereztek. De lehetsz ember, mely esetleg egy-egy redves fegyvert meglel, mellyel rengeteg esztendeje Mehemed serege Egerben verekedett. De lehetsz ember, mely fent Pesten fejedelmeket s rengeteg nevezetes embert elemez, nevezetes embereket, melyek egy nemzetet vezetnek, rengeteget csevegnek, verekednek, ellenkeznek, egy-egy esetben rengeteget csennek, esetleg emeletes helyeket emeltetnek.

Eme helyest s helytelent elcsevegve, el kell rebegnem nektek, melyek reggel veletek megeshetnek. Mely esetben reggelt eszetekbe vesztek, nem kell nektek berezelnetek: emberek, melyeket egyetemen lelhettek, nem lesznek reggel elmebetegek: benneteket nem feleltetnek. Nem kell nektek sejtenetek, nyenyecek mely nyelven csevegtek, s egyebeket sem. Emberek, melyeket egyetemen lelhettek, – veletek egyetemben – reggel nem kelnek fel, s kegyetlenek sem lesznek, kereveteken rengeteget hevernek.

De vedd eszedbe: eltelhet negyven este s negyven reggel, s neked egyszer be kell menned egyetemre. (Egyszer-egyszer persze beteget jelenthetsz, de nem kellene neked ezt rengetegszer tenned.) Ne hetvenkedj, egyszer meg kell jelenned, s felelned kell, eleven elme, melyet fejedben rejtesz, mely esetekkel teljes, s melyeket nem lelhet meg ebben ember, mely feleltet. Te lelhetsz rengeteg nem fekete szeletet, s egyet fel kell venned. Te ezt megteszed, s egy keskenyet sem leshetsz, fejet leszegsz, s berezelsz. Mely kellemetlen lenne, mely esetben ember, mely feleltet ezt csevegne: „Felelete nem helyes, ez legfeljebb egyes lehet. Eme fejjel lehet hentes, esetleg ezermester, de egyetemre nem kellene menjen.” De ezt te ne vedd mellre (egyszer Einstein beszedett egy egyest, persze ezzel nem hetvenkedett), jegyed lehet kettes, esetleg szeptemberben.

 

Emberek, melyek felelnek, s melyeket egyetlen esztendeje vettek fel egyetemre szerfelett nehezen vesznek eseteket fejekbe. Ez esetben elrebegek nektek egy esetet, mely nektek szerfelett kell, mely esetben feleltek.

 

EGY SZENT EMBER S SZERFELETT TERMETES ELLENFELE (REGE)

 

El kell csevegnem nektek egy nem kegyetlen, ellenben kedves esetet, melyet te szent tekercsekben lelhetsz. Egyszer lett, esetleg nem lett, (persze ez rengeteg esztendeje megesett, s nem mese) egy nemzet, melyet mennyekben nem kedveltek, felkerekedett egy nemzet ellen, melyben emberek nemes szerve eleje le lett metszve.

Egyszer felkerekedett egy termetes ember, melynek ereje rengeteg lehetett, felment egy hegyre s ezen nevetett, rettenetes keble remegett, fertelmes zengzeteket eregetett: „Legyen egy ember, mely ellenem felkel, mellyel este megverekedhetem! Mely esetben szerencse ennek kedvez, emberek nemzetemben elmennek, s nektek legeltetnek.” De egyetlen ember sem emelt fegyvert termetes emberrel szemben, s elmentek, fekhelyekre leheveredtek, berezelve keseregtek. Termetes ember reggelente felkelt, s csevegte: „Nem lelek egyetlen ellenfelet sem!” Egyre-egyre fertelmesebbeket eregetett, de ellenfelet egyetlen egyet sem lelt.

Ezen percekben esett meg Bethlehemben, egy gyermek felkerekedett, mert ember, mely nemzette, kenyerekkel s egyebekkel sereghez rendelte. Eme gyermek eleven szerkezeteket legeltetett, melyek egyebet nem cseveghetnek, legfeljebb ezt: beee. Gyermek felment hegyre, melyen fegyveresek lebzseltek, s egy ezredesre lelt, mely ezt csevegte: „Eme seregben egyetlen ember lenne, mely termetes emberrel megverekedne, nemzetem fejedelme gyermeke lehetne ennek neje.” Gyermek nem reszketett, de keble remegett: „Mely esetben lehetett ez? Mely ember ez, mely kezet s nyelvet emelt fel ellenem? Mely ember ez, melynek nem szent nemzetben nemes szerve eleje le sem lett metszve? Mely ember ez, mely egek ellen ezeket cseveghette, s egyetlen fegyveres sem verte fejbe?” Ezzel gyermek felkerekedett, s elment fejedelemhez, ezt csevegte: „Ne keseredj el, s ne rejtsd verembe remek fejedet, te fejedelem, mert elmegyek, s termetes emberrel megverekszem.” Fejedelem felelte: „Lehetetlen. Te kezed szerfelett gyenge, eme ember lever, s fel nem kelsz.” „Nem, nem – felelte gyermek. – Mert rengetegszer legeltettem Bethlehemben, s mely esetben egy medve megjelent, nem rejteztem el, elmentem s megverekedtem vele; eleven szerkezeteket, melyeket legeltettem (s melyek beee-t zengenek) megmentettem.”

Gyermek ezzel felkerekedett, s egy csermelyhez ment, melyben egy meg egy meg egy meg egy meg egy keskeny, kerek lemezeket lelt, ezeket felvette, s eltette. Termetes ember felnevetett: „He-he-he. Eme egyetlen kelt fel ellenem! Ezt egy kezemmel zsebreteszem! Eredj el, mert lenyellek keresztbe!” De gyermek nem rettent meg: „Ne hetvenkedj, te termetes ember! Mert tested ereje lehet neked rettenetes, de eszed nem rengeteg! Nekem Seregek Fejedelme neve lesz segedelmem ellened, fejedet leveszem, kezedbe teszem; tested ebeknek s emeletes verebeknek lesz eledele!”

Ezen percben gyermek egy keskeny, kerek lemezt vett (melyet csermelyben lelt, nem felejtetted el!), ezt belehelyezte egy szerkezetbe, melyet emberek, melyek legeltetnek, el nem vesztenek egyszer sem; ezt tekerte, tekerte, tekerte – s elengedte. Kerek keskeny, kellemetlen lemez repkedett, repkedett, s termetes embert egyszerre fejbeverte. Termetes ember egyet nyekkent, s egyszerre leheveredett, egyet sem lehellett, teste-lelke egybe nem lett szerkesztve. Gyermek felkerekedett, termetes embertetemhez ment, fejet s testet elmetszett, s ezt csevegte: „Hej hej! Termetes ember nemzete, lesd meg kezemben eme fejet! Ez lesz veled, mely esetben nemzetemre kezet emelsz!” Gyermek kedves lett fejedelemnek, s rengetegszer zeneszerkezetet vett, ezen fejedelemnek pengetett. Eme gyermek fejedelem lett, rengetegszer seregeket vezetett, nemzete szerette. Egyszer egy embernejet teherbe ejtett, mely vemhes (ejnyebejnye nem vemhes: terhes) lett, de eme tette mennyekben nem lehetett kedves, gyermeket, melyet nemzett, fejedelem elvesztette.

 

Kedves emberek! Eme esetet nektek elmekegtem, be kell e percben rekesztenem. Kedves fejedelem, engedd meg nekem, felemeljem e remek serleget, mely kellemetes serrel tele, s eme rengeteg nedvet belembe bekeverhessem! Persze egyetlen esetben: veletek egyetemben!

 

 

 

Eme zengzeteket szerezte egy ember, mely kereket tekergetve cserepeket szerkeszt. (Egyebekben helyettes.)VISSZA