ME Irodalomtudományi DI
Szervezeti keretek
http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/index.html

© 2018 ME Irodalomtudományi DI
 
 
 

Azonosító és akkreditációs adatok

A DI azonosító száma a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) nyilvántartásában: D 35

Intézmény: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

A DI neve: Irodalomtudományi Doktori Iskola

Tudományági besorolása: irodalom- és kultúratudományok

Kutatási területe: irodalomtudomány, szövegtudomány

Egy irodalomtudományi DI működésének intézményi feltétele a képzőhelyen akkreditált magyar vagy modern filológiai vagy klasszika-filológiai mesterszak. Az ME BTK magyar nyelv és irodalom diszciplináris mesterszakja 2008-ban elnyerte az akkreditációt (MAB határozat: 2008/6/IX/3/43. sz.), így a DI mesterszakra épülésének feltétele teljesül.

A DI akkreditálásának időpontja: 2002. február (MAB 2002/2/III. sz.), majd 2009. október (MAB 2009/7/XIII/2/202. sz., MAB 2011/9/IX/17/2/463. sz.), majd 2014. december (MAB 2014/10/XIV/58/2/765. sz., MAB 2015/9/IX/51/2/937. sz.)

A jelen akkreditáció érvényessége: 2018. július 31-ig

Angol nyelvű képzés nyilvántartásba vétele az Oktatási Hivatalban: a 2015/2016. tanév 1. félévétől (FF/1242-2/2015. sz., 2015. augusztus 31.)

A DI korábbi vezetői voltak: Prof. Dr. Kabdebó Lóránt DSc egyetemi tanár (2002–2006), Prof. Dr. Kemény Gábor DSc egyetemi tanár (2006–2009, MAB 2006/9/X/2/4. sz.)

A DI vezetője

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor MHAS egyetemi tanár (2009 óta; MAB elnöki lev. 206-1/2010. sz.)

A DI vezető testülete: az Irodalomtudományi Tudományági Doktori Tanács

Elnök:

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár

Elnökhelyettes:

Prof. Dr. Heltai János egyetemi tanár

Tagok:

Prof. Dr. Forrai Gábor egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

Dr. Gyapay László egyetemi docens

Prof. Dr. Hargittay Emil egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba)

Prof. Dr. Kabdebó Lóránt professor emeritus

1 fő hallgatói képviselő (a 2017/2018. tanévben: Schäffer Anett)

A DI adminisztrációja

Egyetemi szintű adminisztráció:
Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság

A DI saját adminisztrációja, a működésünkkel kapcsolatos további információk:
Kozma Barbara igazgatási ügyintéző, a DI titkára
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal
H-3515 Miskolc-Egyetemváros, B/2. ép. fszt. 2. iroda
E-mail cím: bolbarbi@uni-miskolc.hu
Telefon: 06-46-565-111 mellék: 22-70, 20-69