ME Irodalomtudományi DI
A DI törzstagjai
http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/a-di-torzstagjai.html

© 2018 ME Irodalomtudományi DI
 
 
 

A DI törzstagjai

Név

Születési év

Tudományos fokozat

Fokozat tudományága

Munkahely, beosztás

Dr.
Berkes Tamás

1954

CSc 1991
DSc 2007

irodalomtud.

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
tudományos tanácsadó

Dr. habil.
Darab Ágnes

1959

PhD 1997

irodalomtud.

ME
egyetemi tanár

Dr. habil.
Gyapay László

1956

CSc 1999

irodalomtud.

ME
egyetemi docens

Dr. habil.
Heltai János

1950

CSc 1990
DSc 2004

irodalomtud.

ME
egyetemi tanár

Dr. habil.
Kabdebó Lóránt

1936

CSc 1968
DSc 1991

irodalomtud.

ME
professor emeritus

Dr. habil.
Kappanyos András

1962

PhD 1999

irodalomtud.

ME
egyetemi tanár

Dr. habil.
Kecskeméti Gábor

1965

CSc 1997
DSc 2008

irodalomtud.

ME
egyetemi tanár


Az Irodalomtudományi Doktori Iskola törzstagjainak közös jellemzője a szövegtudományi-textológiai-filológiai hozzáértés és e megfontolásoknak életművükben való kamatoztatása. Részt vettek és vesznek kritikai és egyéb tudományos szövegkiadásokban (Prof. Dr. Darab Ágnes: id. Plinius; Dr. Gyapay László: Kölcsey Ferenc elméleti és kritikai írásai; Prof. Dr. Heltai János: David Pareus; Prof. Dr. Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc; Prof. Dr. Kecskeméti Gábor: 17. századi szónoklatok és klasszikus auktorfordítások). Prof. Dr. Kecskeméti Gábor 2008–2014 között az MTA Textológiai Munkabizottságának elnökeként működött, a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) párizsi szövegtudományi kutatóintézetében (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Centre Félix Grat) francia–magyar együttműködésben készülő nemzetközi humanizmuskori szövegtörténeti adattár munkatársa. Prof. Dr. Heltai János a magyarországi könyv- és nyomdatörténeti kutatás meghatározó személyisége: a nemzetközi mezőnyben is mértékadó magyarországi retrospektív nemzeti bibliográfia (Régi Magyarországi Nyomtatványok) vezető munkatársa. Dr. Gyapay László szerkesztésében jelent meg a Baylor University Press (USA) gondozásában készült European Romanticism című, többnyelvű antológia magyar fejezete. Prof. Dr. Kabdebó Lóránt a Szabó Lőrinc-életmű évtizedek óta legautentikusabb és szövegkiadási vállalkozásokat is irányító, legutóbb pedig az internetes kritikai kiadás alapjait megteremtő szakértője. Prof. Dr. Kappanyos András a magyarországi avantgárd irodalom történetének egyik vezető kutatója, emellett legutóbb az új James Joyce-kiadássorozat köteteiben, mindenekelőtt az Ulysses új fordítását elkészítő csapat tagjaként bizonyította az angol irodalomtörténet modern filológiai vonatkozásaira kiterjedő hermeneutikai és textológiai figyelmét.

Megítélésünk szerint a DI törzstagjai épp az irodalomtudományi textológia műveléséhez legmegfelelőbb képzettségekkel és sokrétű szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, akiknek egész szakmai életműve külön-külön is biztosíték a tudományszak autentikus művelésére és doktori szintű oktatására.