Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola

Nagyprojektjeink

Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium

2020 végén alakult és 2021-ben kezdte meg tényleges munkáját az ELTE konzorciumvezetésével, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Magyar Nemzeti Levéltár és a Miskolci Egyetem konzorciumi tagságával létrehozott Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium. A nemzeti laboratórium munkájában a Miskolci Egyetem részéről az Irodalomtudományi Doktori Iskola vesz részt, a doktori iskola vezetője a Miskolci Egyetem által a projektirányító testületbe delegált szavazati jogú tag. Az egyetlen bölcsészettudományi profillal létrejött nemzeti laboratórium a teljes hazai digitális bölcsészettudomány valaha volt legnagyobb horderejű vállalkozása, amelynek célkitűzései között a nemzeti feladatvállalás csakis nagyszabású intézményi összefogásban megvalósítható elemei szerepelnek: mesterséges intelligenciára alapozott nyelvtechnológiai fejlesztések, szemantikus webaratás és tartalomanalízis, nemzeti szintű tudásaggregáció stb. Páratlanul fontos eredmény, hogy a laboratórium munkájában a doktori iskola is részt vesz, amitől a textológiai kutatásoknak a digitális korszakba való professzionális átléptetése és magas szintű informatikai implementációjuk kialakítása remélhető.

A projekt keretében a doktori iskolában felállított
born digital laboratórium a régi, a klasszikus és a modern magyar irodalom egyes, jelentőségüknél fogva kiválasztott szövegeinek: Kölcsey Ferenc, Arany János és Hajnóczy Péter életművének elektronikus feldolgozását végzi. 2021–2023-ban három fiatal kutató tudományos segédmunkatársi munkakörben, egy tapasztalt kolléga tudományos főmunkatársként nyert alkalmazást a laboratóriumban.

  • Kölcsey irodalmi kritikáinak és esztétikai írásainak első kötete (2003) 1823-ig tartalmazta az életmű vonatkozó részét, a kritikai kiadás tervezett második kötete Kölcsey haláláig közreadja a többi szöveget, 27 írást, továbbá Kölcsey esztétikai nézeteinek fogadtatástörténetét 1848-ig dolgozza fel. A mintegy 50 szerzői ívesre tervezett kötet elkészítésének munkálatai folynak.
  • Arany az akadémia titkáraként, majd főtitkáraként végzett működését (1865–1877) az MTA könyvtárának kézirattárában mintegy harmincezer szövegoldal őrzi, amely nem alkotói, hanem tudomány- és kultúraszervezői munkásságát dokumentálja, egészében kiadatlan (nagyon szűk körű szövegválogatása ismert még a kutatók előtt is), és csak kisebb részben autográf. A laboratórium feldolgozza az életműnek ezt a részét, mégpedig mesterséges intelligenciával támogatott automatikus kézírásfelismeréssel. A Transkribus szoftver közel ezer, kb. 25 kéztől származó kéziratoldalon keresztüli betanítása megtörtént, ennek az eredménye nemcsak Arany kézírásának nagy pontosságú gépi olvasása, hanem egy általános, a 19. századi kéziratok feldolgozására alkalmas modell létrehozása volt. Az eredmények azt mutatják, hogy a modellel viszonylag jó hibaaránnyal felismertethető és átírható a korpusz teljes szövege.
  • A kései Kádár-kor irodalmi rendszerét megbontó jelenségek között megkülönböztetett helye van a Hajnóczy Péterhez (1942–1981) kapcsolható, részben nemzedékileg is megragadható törekvéseknek. Hajnóczy kézirathagyatéka a hányódó irodalmi kézirategyüttesek sorsát példázza. A mintegy 8500 kéz- és gépirati oldalt a laboratórium 19 GB összméretű fotófelvételeken rögzítette, metaadatolásukat egységes rendszerben készíti. A Hajnóczy-repozitórium 2023-ban a tervek szerint megnyitható lesz. Az ismeretlen, kiadatlan szövegek egy készülő doktori értekezésben nyernek feldolgozást.


TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése c. projekt (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008) keretében, 27 hónapos futamidővel (2011. július 1–2013. szeptember 30.), 100%-os támogatási intenzitással, az ME Irodalomtudományi Doktori Iskolája 54.630.810 Ft támogatást használhatott fel humánerőforrás-fejlesztésre, társadalmi hasznosításra, képzések lebonyolítására és infrastruktúra-fejlesztésre. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.


Predoktori ösztöndíjak 2012–2013

2012. június 25-én, július 13-i benyújtási határidővel, meghirdettük predoktori ösztöndíjra (tudományos segédmunkatársi munkakörben való új, határozott idejű alkalmazásra) szóló pályázatunkat. A pályázati kiírást közzétettük az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapján, továbbá e-mailben eljuttattuk az elmúlt öt évben végzett és abszolutóriumot szerzett valamennyi hallgatónkhoz. A határidőre hét érvényes pályázati anyag érkezett. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa 2012. július 26-án megtartott ülésén rangsorolta a predoktori pályázatokat. Négy pályázó elnyerte a DI támogatását, így velük a Miskolci Egyetem 2012. szeptember 1-től 2013. szeptember 30-ig tartó közalkalmazotti, tudományos segédmunkatársi munkaszerződést kötött. A predoktorok munkába álltak.

Az alábbiakban, a nevekre kattintva elolvashatók azok a témavezetői ajánlások, amelyek a pályázatot elnyert négy predoktori ösztöndíjas munkájának tematikai körülhatárolását, kitűzött céljait, a munkában lévő doktori értekezések készültségi állapotát és a hallgatók eddig elvégzett szakmai munkájának értékelését részletezik. Ezek a dokumentumok adnak tájékoztatást a predoktori ösztöndíjban részesülő segédmunkatársaink munkájáról.Predoktori ösztöndíjak 2011–2012

2011. október 10-én, október 28-i benyújtási határidővel, meghirdettük predoktori ösztöndíjra (tudományos segédmunkatársi munkakörben való új, határozott idejű alkalmazásra) szóló pályázatunkat. A pályázati kiírást közzétettük az Irodalomtudományi Doktori Iskola honlapján, továbbá e-mailben eljuttattuk az elmúlt öt évben végzett és abszolutóriumot szerzett valamennyi hallgatónkhoz. A határidőre öt érvényes pályázati anyag érkezett, az egyik pályázó napokkal később visszalépett. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa 2011. november 16-án megtartott ülésén rangsorolta a predoktori pályázatokat. Négy pályázó elnyerte a DI támogatását, így velük a Miskolci Egyetem 2011. december 10-től 2012. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti, tudományos segédmunkatársi munkaszerződést kötött. A predoktorok munkába álltak.

Az alábbiakban, a nevekre kattintva elolvashatók azok a témavezetői ajánlások, amelyek a pályázatot elnyert négy predoktori ösztöndíjas munkájának tematikai körülhatárolását, kitűzött céljait, a munkában lévő doktori értekezések készültségi állapotát és a hallgatók eddig elvégzett szakmai munkájának értékelését részletezik. Ezek a dokumentumok adnak tájékoztatást a predoktori ösztöndíjban részesülő segédmunkatársaink munkájáról.