ME Irodalomtudományi DI
Történet
http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/tortenet.html

© 2018 ME Irodalomtudományi DI
 
 
 

1996-tól: a doktori programok indulása

A doktori képzés rendjének magyarországi kialakítása doktori programok formájában történt, amelyeket csak később szerveztek doktori iskolákba. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola jogelőd doktori programjai közül a legkorábbi 1996-ban indult, így ez az évszám a miskolci bölcsészettudományi doktori képzés alapító éve.

  • A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának legkorábban akkreditációt nyert doktori programja a Szövegtudomány program volt (1996). Kidolgozója és első vezetője Prof. Dr. Kulcsár Péter DSc volt (2004-ig).
  • Ezt követte A modern magyar irodalom történeti és elméleti modelljei című program. 1997-ben indult, vezetője megalakulásától máig Prof. Dr. Kabdebó Lóránt DSc.
  • Az iskola képzési profilját később az 1999-ben akkreditációt nyert A politika és irodalom történeti és elméleti kapcsolatai című program indítása gazdagította. A programot megalakulásától megszűntéig Prof. Dr. Ferenczi László DSc vezette.

E három téma alapozta meg az Irodalomtudományi Doktori Iskola arculatát.

2001: a DI megalapítása

2001 szeptemberétől, a doktori képzésre és fokozatszerzésre vonatkozó törvényi szabályozás megváltozása után a doktori képzés nem önálló doktori programokban, hanem doktori iskolákban folyik Magyarországon. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán Irodalomtudományi Doktori Iskola alakult. A DI az első hat évben az alapításakor beléje integrált doktori programok diszciplináris és oktatásszervezési kereteit vitte tovább.

A 2007/2008. tanévtől: doktori programjaink átalakítása

A 2007/2008. tanév  folyamán sor került a tudományos orientációnkban és képzésünkben meghatározó jelentőségű programjaink újragondolására, amelynek során a politika és az irodalom kapcsolataival foglalkozó program kifutó képzéssé vált, ugyanakkor egy hermeneutikai programmal jelentősen megerősítettük szövegtudományi bázisunk értelmezéselméleti hátterét.

A doktori iskolában azóta három tématerületen (oktatásszervezési egységként értve: három programban) folyt a képzés, amelyek együttesen erős szövegtudományi diszciplináris pozíciót testesítettek meg. A programok és vezetőik a következők voltak:

A jelenlegi helyzet és a 2019. évi tervek

A 2018/2019. tanévben a Klasszikus szövegtudomány és a Modern irodalom programok működnek. Terveink szerint 2019-től új képzési programot indítunk Kulturális fordítástudomány címmel.

A doktori iskolában tehát ismét három tématerületen (oktatásszervezési egységként értve: három programban) folyik majd a képzés, amelyek együttesen erős szövegtudományi diszciplináris pozíciót testesítenek meg. A programok és vezetőik a következők: