Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

A miskolci bölcsészkar

A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék az egyetem oktatási palettáján. A gazdaságtudományi, a jogi, a bölcsészettudományi, az egészségtudományi, a zeneművészeti képzési területek megjelenése után vált egyetemünk igazi universitassá. A Miskolci Egyetemen 1992-ben alakult meg a Bölcsészettudományi Intézet, 1997-ben fejlődött Bölcsészettudományi Karrá, az ország legfiatalabb bölcsészkarává. Az egyetem képzési kínálatában a kar gazdag képzési palettájával meghatározó szerepet tölt be.

Büszkén mondhatjuk, hogy karunk hazai és nemzetközi ismertsége és elismertsége is kifejezetten jó. A HVG évente megjelenő Diploma különszámának rangsoraiban igen előkelő helyet foglalunk el. A 2008/2009-es tanévben karunk sikeres akkreditációs eljáráson van túl. A bölcsészet- és társadalomtudományi területen összesen 9 alap- (BA) és 16 mesterszakot (MA) sikerült akkreditáltatnunk, ezeken kívül indítunk népszerű felsőfokú szakképzéseket és szakirányú továbbképzéseket. Gazdag képzési palettát tudunk kínálni a továbbtanulni szándékozók és az alapszakot már elvégző hallgatók számára. Széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően hallgatóink jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá mi is fogadunk ezekről az egyetemekről hallgatókat.

A karon végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit figyelemmel kísérjük, ennek alapján állíthatjuk, hogy munkaerő-piaci kilátásaik semmivel sem rosszabbak, mint más tudományterületek esetén. A nyelvtudás, a kommunikációs és prezentációs készség jelentős mértékben növeli hallgatóink elhelyezkedési esélyeit. A klasszikus bölcsész- és társadalomtudományi szakok mellett éppen ezért felsőfokú szakképzéseket és szakirányú továbbképzéseket akkreditáltattunk és indítottunk.

A BTK a bölcsészet- és társadalomtudományok régióbeli szellemi központjaként továbbra is jelentős oktatási, kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait. Az itt felhalmozott szellemi potenciál, a szakmai és tudományos eredmények alapján megalapozott az a célkitűzésünk, hogy a régió továbbtanulni szándékozó fiataljai számára egyre vonzóbbá tegyük képzéseinket.

Töltse le tájékoztató kiadványunkat: mebtk_tajekoztato.pdf

A Bölcsészettudományi kar weboldala: http://bolcsesz.uni-miskolc.hu