Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)
(2017 szeptemberétől)

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

  • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
  • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
  • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
  • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
  • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
  • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
  • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

KREATÍV ÍRÁS

A felsőoktatási intézmény/kar neve: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakirányú továbbképzés neve: Kreatív írás
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: Levelező
Képzés gyakorisága: szombatonként: 9.00 - 18.00
Finanszírozási forma: Költségtérítéses
Minimális létszám: 10 fő
Költségtérítés (félév): 150.000 Ft
Részvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területek alapképzési szakjain szerzett oklevél, illetve az annak megfelelő főiskolai szintű oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Kreatív íráskészséget elsajátított szakember
A jelentkezés módja és feltételei:Letölthető jelentkezési lapon,
ügyintézés az ME BTK Dékáni Hivatalában.
Letöltés: jel_lap_kreativ_iras.doc
Egyéb információk: a kurzusok kurzusleírásai (tartalom, követelmények) megtalálhatók az interneten
Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: dr. Kőrizs Imre
E-mail: ko.rizs@gmail.com