Politikatudományok alapszak – levelező tagozat

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Tárgyjegyző oktató

Beosztott oktató (volt eddig)

1. évf. 1. félév

BTUPLL129

Bevezetés a közigazgatástanba ea.

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Havasi Virág

Darai Péter

BTUPLL109

Bevezetés a kulturális és vizuális antropológiába

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Kotics József

 

BTUPLL78

Bevezetés a politikatudományba I.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Fekete Sándor

 

BTUPLL119

Bevezetés a szociálpszichológiába ea.

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Csepeli György

 

BTUPLL125

Bevezetés a szociológiába ea.

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Szabó-Tóth Kinga Dóra

 

BTUPLL72

Egyetemes politikai gondolkodás története I.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUPLL76

Magyar politikai gondolkodás története I.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Fekete Sándor

 

BTUPLL74

Politikai rendszerek története Magyarországon I. ea.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Fazekas Csaba

 

1. évf. 2. félév

BTUPLL80

A társadalomtudományi kutatás módszertana

 

10

Kollokvium

4

Alapozó tárgy

Szabó-Tóth Kinga Dóra

 

BTUPLL87

A társadalomtudományok jogtudományi alapjai

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Havasi Virág

 

BTUPLL91

A társadalomtudományok közgazdasági alapjai

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Havasi Virág

 

BTUPLL64

Bevezetés a kommunikációelméletbe

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzstárgy

Urbán Anna

 

BTUPLL63

Bevezetés a politikatudományba II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Fekete Sándor

 

BTUPLL65

Bevezetés a társadalomfilozófiába

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzstárgy

Szepessy Péter

 

BTUPLL60

Egyetemes politikai gondolkodás története II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUPLL61

Magyar politikai gondolkodás története II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Fazekas Csaba

 

BTUPLL62

Politikai rendszerek története Magyarországon II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Fazekas Csaba

 

2. évf. 1. félév

BTUPLL174

Angol politikai szaknyelv I.

 

10

Kollokvium

3

Differenciált szakmai ismeret

Kürti László

 

BTUPLL168

Civil társadalom és politikai mozgalmak

 

10

Kollokvium

3

Differenciált szakmai ismeret

Zárug Péter Farkas

 

BTUPLL94

Európai Uniós politika I.

 

10

Kollokvium

4

Orientációs tárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL86

Nemzetközi kapcsolatok I.

 

10

Kollokvium

4

Orientációs tárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL96

Összehasonlító politológia I.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL84

Pártok és pártrendszerek I.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUPLL98

Politikai kommunikáció és marketing I.

 

10

Kollokvium

4

Orientációs tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUPLL76

Politikai kultúra I.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Kürti László

 

2. évf. 2. félév

BTUPLL70

A parlamentarizmus szerkezete és működése

 

10

Kollokvium

3

Differenciált szakmai ismeret

Zárug Péter Farkas

 

BTUPLL175

Angol politikai szaknyelv II.

 

10

Kollokvium

3

Differenciált szakmai ismeret

Kürti László

 

BTUPLL56

Európai Uniós politika II.

 

10

Kollokvium

4

Orientációs tárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL57

Nemzetközi kapcsolatok II.

 

10

Kollokvium

4

Orientációs tárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL58

Összehasonlító politológia II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL59

Pártok és pártrendszerek II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUPLL54

Politikai kommunikáció és marketing II.

 

10

Kollokvium

4

Orientációs tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUPLL53

Politikai kultúra II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Kürti László

 

3. évf. 1. félév

BTUPLL170

A meggyőzés és a retorika módszerei I.

 

10

Kollokvium

3

Differenciált szakmai ismeret

Fekete Sándor

 

BTUPLL52

Bevezetés a politikai filozófiába

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzstárgy

Fekete Sándor

 

BTUPLL90

Biztonságpolitika I.

 

10

Kollokvium

3

Orientációs tárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL50

Magyar politikai rendszer I.

 

10

Kollokvium

3

Differenciált szakmai ismeret

Fazekas Csaba

 

BTUPLL55

Modern demokráciaelméletek

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzstárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUPL172

Politikai antropológia I.

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzstárgy

Kürti László

 

BTUPLL199

Szakmai gyakorlat

 

4 hét

Gyak. jegy

5

Differenciált szakmai ismeret

Fazekas Csaba

 

BTUPLL178

Választások és választási rendszerek I. ea.

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzstárgy

 

 

3. évf. 2. félév

BTUPLL67

A meggyőzés és a retorika módszerei II.

 

10

Kollokvium

4

Differenciált szakmai ismeret

Fekete Sándor

 

BTUPLL69

Bevezetés a közpolitikába

 

10

Kollokvium

4

Differenciált szakmai ismeret

Zárug Péter Farkas

 

BTUPLL46

Biztonságpolitika II.

 

10

Kollokvium

4

Orientációs tárgy

Kasznár Attila

 

BTUPLL49

Magyar politikai rendszer II.

 

10

Kollokvium

4

Differenciált szakmai ismeret

Fazekas Csaba

 

BTUPLL48

Politikai antropológia II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Kürti László

 

BTUPLL200

Szakdolgozati konzultáció, leadás

 

 

Gyak. jegy

10

 

Fazekas Csaba

 

BTUPLL68

Választások és választási rendszerek II.

 

10

Kollokvium

4

Szakmai törzstárgy

Fekete Sándor

 

Szabadon választható tárgyak

BTUMLPOL102

Szociológia

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Szabó-Tóth Kinga Dóra

 

BTUMLPOL111/4

A politikai sajtó története Magyarországon

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL125

Területi és településpolitika

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Mihályi Helga

 

BTUMLPOL144

Kvantitatív elemzés

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Papp Z. Attila

 

BTUMLPOLE116

Politikai diskurzuselemzés kvalitatív és kvantitatív módsz.

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Csizmadia Ervin