Politikatudomány mesterszak – levelező tagozat

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Tárgyjegyző oktató

Beosztott oktató

1. évf. 1. félév

BTUMLPOL101

Történelem és politika

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL103

Modern politikai filozófia

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Fekete Sándor

 

BTUMLPOL115

Információs társadalom

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Mihályi Helga

 

BTUMPOL99

Alkotmány és alkotmányozás a politikatudományban

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Havasi Virág

Darai Péter

BTUMLPOL105

Kortárs politikaelméletek

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Zárug Péter Farkas

 

BTUMLPOL107

Politikai ideológiák a 19-20. századi Magyarországon

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL108

1990 utáni magyar politika

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOL121

Egyházpolitika

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

1. évf. 2. félév

BTUMLPOL100

A gazdasági rendszerek társadalomtudományi elemzése

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Fazekas Csaba

Rácz Péter

BTUMLPOL120

Kommunikációtörténet

 

10

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL114

Politikai rendszerek összehasonlító vizsgálata

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOL139/1

Szakdolgozati szeminárium 1.

 

10

Kollokvium

3

Szakdolgozathoz tartozó tárgy

Fazekas Csaba

 

2. évf. 1. félév

BTUMLPOL140

Pártrendszerek és választási rendszerek

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOL141

Az európai integráció története

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL142

Közpolitika

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Zárug Péter Farkas

Körei László

BTUMLPOL146

Biztonságpolitika I.

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Kasznár Attila

 

BTUMLPOL109

Tudományos írás

 

10

Kollokvium

3

Szakdolgozathoz tartozó tárgy

Kürti László

 

BTUMLPOL139/2

Szakdolgozati szeminárium 2.

 

10

Kollokvium

3

Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgy

Fazekas Csaba

 

2. évf. 2. félév

BTUMLPOL110

A magyar pártosodás és pártrendszer története

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL143

Globális politika

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Zárug Péter Farkas

 

BTUMLPOL147

Biztonságpolitika II.

 

10

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Kasznár Attila

 

BTUMLPOL139/3

Szakdolgozati szeminárium 3.

 

10

Kollokvium

3

Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL145

Diplomamunka elkészítése és leadása

 

 

Aláírás

20

Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgy

Fazekas Csaba

 

A Differenciált szakmai képzés tárgyai

BTUMLPOL102

Szociológia

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Szabó-Tóth Kinga Dóra

 

BTUMLPOL111/4

A politikai sajtó története Magyarországon

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOL125

Területi és településpolitika

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Mihályi Helga

 

BTUMLPOL144

Kvantitatív elemzés

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Papp Z. Attila

 

BTUMLPOLE116

Politikai diskurzuselemzés kvalitatív és kvantitatív módszerei

 

10

Kollokvium

3

Szab. vál.

Csizmadia Ervin

 

A Politikai kommunikáció szakirány tárgyai

BTUMLPOLK117

A politikai kommunikáció elméleti alapjai

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUMLPOLK122

Az érvelés mestersége

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Fekete Sándor

 

BTUMLPOLK126

Politikai propaganda és befolyásolás

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOLK127

Politika az interneten

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Fekete Sándor

 

BTUMLPOLK128

Közvélemény és közvélemény-kutatás

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUMLPOLK129

Média és újságírás

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUMLPOLK130

Média és helyi társadalom

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Kürti László

 

BTUMLPOLK131

Kommunikációs készségfejlesztés

 

10

Kollokvium

3

Szakir. tárgy

Fekete Sándor

 

Az Elméleti-módszertani szakirány tárgyai

BTUMLPOL123

Politikai hálózatok és agytrösztök

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOLE132

A modern politikaelmélet egyes problémái

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOLE133

Irányzatok a politikatudományban

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOLE134

A magyar politikatudomány története

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOLE135

Politikai eszmék, ideológiák, diskurzusok

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMLPOLE136

Az összehasonlító politikatudományi kutatás módszerei

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMLPOLE137

A modern politika antropológiai vizsgálata

 

10

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Kürti László

 

BTUMLPOLE138

Politikatudomány és politikai elemzés

 

10

Kollokvium

3

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin