Politikatudomány mesterszak – nappali tagozat

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Tárgyjegyző oktató

Beosztott oktató

1. évf. 1. félév

BTUMNPOL101

Történelem és politika

0-2

28

Gyak. jegy

3

Alapozó tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOL103

Modern politikai filozófia

0-2

28

Gyak. jegy

3

Alapozó tárgy

Fekete Sándor

 

BTUMNPOL115

Információs társadalom

2-0

28

Kollokvium

3

Alapozó tárgy

Mihályi Helga

 

BTUMNPOL99

Alkotmány és alkotmányozás a politikatudományban

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Havasi Virág

Darai Péter

BTUMNPOL105

Kortárs politikaelméletek

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Zárug Péter Farkas

 

BTUMNPOL107

Politikai ideológiák a 19-20. századi Magyarországon

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOL108

1990 utáni magyar politika

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOL121

Egyházpolitika

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

1. évf. 2. félév

BTUMNPOL100

A gazdasági rendszerek társadalomtudományi elemzése

0-2

28

Gyak. jegy

3

Alapozó tárgy

Fazekas Csaba

Rácz Péter

BTUMNPOL120

Kommunikációtörténet

0-2

28

Gyak. jegy

3

Alapozó tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOL114

Politikai rendszerek összehasonlító vizsgálata

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOL139/1

Szakdolgozati szeminárium 1.

0-2

28

Gyak. jegy

3

Szakdolgozathoz tartozó tárgy

Fazekas Csaba

 

2. évf. 1. félév

BTUMNPOL140

Pártrendszerek és választási rendszerek

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOL141

Az európai integráció története

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOL142

Közpolitika

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Zárug Péter Farkas

Darai Péter

BTUMNPOL146

Biztonságpolitika I.

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Kasznár Attila

 

BTUMNPOL109

Tudományos írás

0-2

28

Gyak. jegy

3

Szakdolgozathoz tartozó tárgy

Kürti László

 

BTUMNPOL139/2

Szakdolgozati szeminárium 2.

0-2

28

Gyak. jegy

3

Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgy

Fazekas Csaba

 

2. évf. 2. félév

BTUMNPOL110

A magyar pártosodás és pártrendszer története

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOL143

Globális politika

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Zárug Péter Farkas

 

BTUMNPOL147

Biztonságpolitika II.

2-0

28

Kollokvium

3

Szakmai törzsanyag

Kasznár Attila

 

BTUMNPOL139/3

Szakdolgozati szeminárium 3.

0-2

28

Gyak. jegy

3

Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOL145

Diplomamunka elkészítése és leadása

 

 

Aláírás

20

Szakdolgozathoz kapcsolódó tárgy

Fazekas Csaba

 

A Differenciált szakmai képzés tárgyai

BTUMNPOL102

Szociológia

2-0

28

Kollokvium

3

Szab. vál.

Szabó-Tóth Kinga Dóra

 

BTUMNPOL111/4

A politikai sajtó története Magyarországon

2-0

28

Kollokvium

3

Szab. vál.

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOL125

Területi és településpolitika

2-0

28

Kollokvium

3

Szab. vál.

Mihályi Helga

 

BTUMNPOL144

Kvantitatív elemzés

2-0

28

Kollokvium

3

Szab. vál.

Papp Z. Attila

 

BTUMNPOLE116

Politikai diskurzuselemzés kvalitatív és kvantitatív módszerei

2-0

28

Kollokvium

3

Szab. vál.

Csizmadia Ervin

 

A Politikai kommunikáció szakirány tárgyai

BTUMNPOLK117

A politikai kommunikáció elméleti alapjai

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUMNPOLK122

Az érvelés mestersége

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Fekete Sándor

 

BTUMNPOLK126

Politikai propaganda és befolyásolás

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOLK127

Politika az interneten

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Fekete Sándor

 

BTUMNPOLK128

Közvélemény és közvélemény-kutatás

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUMNPOLK129

Média és újságírás

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Zárug Péter Farkas

 

BTUMNPOLK130

Média és helyi társadalom

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Kürti László

 

BTUMNPOLK131

Kommunikációs készségfejlesztés

2-0

28

Kollokvium

3

Szakir. tárgy

Fekete Sándor

 

Az Elméleti-módszertani szakirány tárgyai

BTUMNPOL123

Politikai hálózatok és agytrösztök

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOLE132

A modern politikaelmélet egyes problémái

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOLE133

Irányzatok a politikatudományban

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOLE134

A magyar politikatudomány története

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOLE135

Politikai eszmék, ideológiák, diskurzusok

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Fazekas Csaba

 

BTUMNPOLE136

Az összehasonlító politikatudományi kutatás módszerei

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin

 

BTUMNPOLE137

A modern politika antropológiai vizsgálata

2-0

28

Kollokvium

2

Szakir. tárgy

Kürti László

 

BTUMNPOLE138

Politikatudomány és politikai elemzés

2-0

28

Kollokvium

3

Szakir. tárgy

Csizmadia Ervin