Tanárképző Intézet
Társulat Képzés Letöltések Könyvtár Közösség Vendégoldal Webnapló Galéria  

A Tanárképző Intézet könyvtára

Könyvtárvezető: Szurmai Nándorné

Könyvtárunk a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának hálózatába tartozik.

Online katalógus (A Miskolci Egyetem könyvtári hálózatának egységes katalógusa)

Jelenleg kb. 2800 db könyv (ebből 140 db idegen nyelvű), emellett 10 magyar nyelvű pedagógiai, pszichológiai folyóirat áll az oktatók és hallgatók rendelkezésére. Az állomány felépítése tükrözi a neveléstudomány főbb területeit: nagyrészt neveléselméleti, neveléstörténeti, pszichológiai műveket tartalmaz. Megtalálhatók mindezek mellett az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó szépirodalmi, filozófiai, szociológiai stb. jellegű könyvek, valamint magyar irodalmi, nyelvtani, történelmi, társadalomismereti tárgyú módszertani segédkönyvek, szótárak is. Folyamatosan bővül kézikönyvállományunk. A tájékozódást hagyományos - szerzők és cím szerinti - keresztkatalógus szolgálja, bizonyos témák esetében címszavas kiegészítéssel. Beszerzéseink alapvető profilját főként a neveléstudomány területén újonnan megjelent kiadványok képezik az oktatók által folyamatosan jelzett igények és a hallgatók szükségleteinek figyelembe vételével. A naprakész tájékoztatást biztosítják az ún. cserelapos kézikönyvek. Megtalálhatók olyan módszertani kiadványok, tanári segédkönyvek is, melyek jól szolgálják a tanítási gyakorlat hatékonyabbá tételét, színesítését.

A könyvek elhelyezésére szabad polcon - a szakjelzetnek megfelelően, illetve azon belül betűrendben - került sor. A helyben olvasás mellett lehetőség van rövid határidejű kölcsönzésre is.

Örömünkre szolgál, hogy ez a könyvállomány nem pusztán a bölcsészek tanulmányait segíti: vannak jogász, közgazdász, védőnő olvasóink, és az egyetem dolgozói, szakirányú tanfolyamok hallgatói közül is sokan megfordultak már a könyvtárban.

Ezüstpagoda-gyűjtemény

Trencsényi-Waldapfel Imre a XX. század közepének meghatározó ókortudósa volt. Nemzetközileg elismert szaktudósi munkássága mellett pedagógusi elhivatottsággal tanított, érdeklődése kiterjedt a magyar gyerekek mozgalmára és kultúrájára is. Petrolay Margit a gyermekirodalomnak szentelte életét. Kevesen tudják, hogy a házaspár közösen is dolgozott: 1934-ben Ezüstpagoda címen adtak ki mesekönyvet. Ahhoz a nemzedékhez tartoztak, melyet Rónay László Ezüstkornak nevezett. Radnóti Miklós, Honti János barátságát mondhatták magukénak. A XX. század közepének tanulságos sorsát élték végig, veszélyek és remények, hitek és csalódások közepette.

Könyvtáruk és kézirattáruk (elsősorban a kelet-közép-európai, illetve magyar gyermekirodalom) jelentős részét a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének Könyvtára őrzi Ezüstpagoda-gyűjtemény címen. A gyűjtemény betekintést nyújt a századközépi értelmiség olvasmányainak világába is.

A gyűjteményt az örökösök adományozták a Miskolci Egyetemnek, amely szerződésben vállalta a gyűjtemény őrzését és feltárását.