Vissza a tartalomjegyzékhez

8. évfolyam 1. szám
A. D.
MMVII

Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyében
Pécs, 2006. május 24.
2009-ben ünnepli a Pécsi püspökség fennállása ezer éves évfordulóját

2009-ben ünnepli a Pécsi püspökség fennállása ezer éves évfordulóját. A jeles eseményre már múlt évben megkezdték az egyházmegyében a felkészülést, amelynek keretében élénk egyháztörténeti munka folyik a Pécsi Egyházmegye – Egyháztörténeti Bizottsága szervezésében. A Bizottság múlt év őszén két konferenciát szervezett Zichy Gyula 100 és Szathmáry György 500 éves pécsi püspökké történő kinevezése emlékére, minden hónapban ismeretterjesztő egyháztörténeti előadásokat tart a szélesebb közönség részére, idén május 24-én pedig „Egyházi arcélek a Pécsi egyházmegyében” címmel szerveztek nagyszabású konferenciát. Az előadások első fele a püspökség török előtti történetéből villantotta fel egyes személyek életét, az első pécsi püspököktől kezdve a Mohácsnál életét vesztett Csulai Móré Fülöppel bezárólag. A délelőtti szekció – melynek elnöki tisztét Dr. C. Tóth Norbert látta el – előadói voltak: Dr. Kiss Gergely (11. századi pécsi püspökök), Dr. Koszta László (Jób pécsi püspök), Dr. Petrovics István (A pécsi egyetem kancellárjai: Vilmos és Bálint püspök pályafutása), Teiszler Éva (Handó György pécsi prépost) és Dr. Fedeles Tamás (Csulai Móré Fülöp, pécsi püspök). Délután az újabb kor neves és kevésbé ismert pécsi püspökeinek és kanonokjainak életét mutatták be az előadók, valamint ezeket színesítették és árnyalták a magas egyházi hivatallal nem rendelkező Bató Ferenc csepini plébános és Perr Viktor pappolitikus működését ismertető előadások. Az előadásokat Mózessy Gergely elnöklete alatt Móró Mária Anna (Berényi Zsigmond), Dr. Fazekas Csaba (Szcitovszky János az 1840-es évek egyházpolitikai vitáiban), Pohánka Éva (A Pécsi Püspöki Könyvtár könyvtárőrei), Borsy Judit (Bató Ferenc, csepini plébános), Nagy Zoltán (Perr Viktor, a kisgazda politikus) és Tengely Adrienn (Pécsi egyházjogászok a XX. század első felében) tartották, valamint Dr. Tímár György nyugalmazott plébános fejezte be a konferenciát igen érdekes személyes visszaemlékezésével Hajós György kanonokról. A konferenciát mindvégig rendkívül élénk érdeklődés kísérte.

A három konferencia és az ismeretterjesztő előadások anyagai az ősszel tanulmánykötetek formájában kiadásra is kerülnek a pécsi Egyháztörténeti Tanulmányok következő köteteiként.

(Horváth István)

 

a cikk elejére, a vissza a tartalomjegyzékhez,