KezdőlapEgyháztörténeti Szemle
Kiadványinformációk - Szerzőink figyelmébe


Elsõ évfolyam: 2000.

Megjelenés: Évente 2 füzetben (2000-2007 között), évente 4 füzetben (2008-tól), lapszámonként 400 példányban; valamint az interneten: www.egyhtortszemle.hu.

Megrendelhetõ: A szerkesztõség címén.

Publikációs kör: Egyháztörténet, vallástörténet, egyházi intézmények, személyek története, a vallásosság, az állam-egyház viszony magyar és egyetemes történeti kérdései különbözõ korokban.

Rovatok: tanulmányok, közlemények, dokumentumok, a „katedráról", kalászatok, recenziók, beszámolók, vita.

Recenziók: A publikációs körbe tartozó kiadványokat a szerkesztõség címén várjuk. (Ismertetési kötelezettség vállalása nélkül.)

Kéziratok leadása: A kéziratokat számítógépen elkészítve, floppyn vagy e-mailhez csatolt file-ként kérjük benyújtani, lehetõleg MS Word 2.0-6.0 dokumentum és/vagy rtf-formátumban, továbbá kérünk postai úton egy kinyomtatott példányt is eljuttatni. A beküldött file vírusmentességét kérjük ellenõrizni. (Hagyományos írógépelés esetén kérjük, fehér papírra, jól olvashatóan gépeljenek, a módosításokat, beírásokat egyértelmûen tüntessék fel.) Lábjegyzeteléshez használhatják a szövegszerkesztõ program automatikus hivatkozás-készítõjét. Az évszázadokat - idézetek, tanulmány- és könyvcímek elõfordulásainak kivételével - arab számmal adják meg. Külön bibliográfiát ne készítsenek, a forrásanyagra és irodalomra történõ hivatkozásokat folyamatosan, a lábjegyzetekben helyezzék el. A szakirodalmi hivatkozásoknál kérjük megadni a szerzõ nevét, a mû címét, kötetszámát, megjelenés helyét, évét, esetleges sorozat címét, számát. Valamely folyóiratban megjelent munka esetén a szerzõ neve és a cím mellett: folyóirat címe, éve, lapszáma, oldalszám tól-ig; tanulmánykötetben megjelent írás esetén: szerkesztõ neve, kötetcím, megjelenés helye, éve, tól-ig oldalszámmal. Hivatkozások esetén a szöveget (kurziválással stb.) ne formázzák. Közlemények esetén a 0,5 íves (kb. 20.000 „n"), tanulmányok esetén az 1-1,5 íves (kb. 40-50.000 „n") terjedelmet tekintjük optimálisnak. Képek megjelentetésére csak különösen indokolt esetben vállalkozhatunk, grafikai ábrázolások közlése elõtt a szerkesztõséggel való egyeztetés szükséges.

a címlapra