38Jakabfalvy András (1804-1859) református vallású földbirtokos Gagybátorban, 1836-ban országgyûlési követ, 1848-ban helyettes alispán és kormánybiztos. Zoványi,1977. 281. p.