1 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL.) K 64. (= Külügyminisztérium. Politikai Osztály reservált iratai) 21. cs. 1926/41 t. 200/1926.

2 Esztergomi Prímási Levéltár (továbbiakban: EPL.) Cat D/C (= Felvidéki birtokügyek) 2. dob. 545/1920.

3 MOL. K 105. (= Külügyminisztérium. Vatikáni politika iratai.) 46.cs. 771/1921.

4 Barcza György: Diplomata emlékeim. Bp., 1994. 73. p.

5 MOL. K 63. (= Külügyminisztérium. Politikai osztály iratai.) 63. cs. 7/3t. 1938.

6 MOL. K 105. 34. cs. C-4e 319/pol. 1923.

7 EPL. Cat D/C 1000/1925.

8 MOL. K 64. 21. cs. 1926/41 t. 200/1926.

9 MOL. K 64. 21. cs. 1926/41 t. 200/1926.

10 MOL. K 64. 21. cs. 1926/41 t. 200/1926.

11 EPL. Cat D/C 1000/932.

12 EPL. Cat D/C Felvidéki birtokügyek 1. dob.

13 EPL. Cat D/C 1000/932.

14 MOL. K 63. 63. cs. 7/3 t. 295/937.

15 MOL. K 105. 46. cs. 34/pol. 1928.

16 MOL. K 105. 46. cs. 1/pol. 1928.

17 MOL. K 105. 46. cs. 7/pol. 1930.

18

Uo.

19. MOL. K 63. 297. cs. 34 t./44-1932.

20 Magyar törvénytár. 1921. évi törvénycikkek. Bp., 1922. 212. p.

21

EPL. Cat. D/C Felvidéki birtokügyek

22 Uo.

23 Uo.

24 Uo.

25 EPL. B 489 1934 D/C.