Vissza a tartalomjegyzékhez

6. évfolyam 2. szám
A. D.
MMV

Egyháztörténeti konferenciák Pécsett
Egyháztörténeti konferenciák Pécsett

A pécsi Egyháztörténeti Bizottság konferenciákat szervez Zichy Gyula 100. és Szatmári György 500. pécsi püspökökké történő kinevezése évfordulója alkalmából, október 24-én és december 13-án.

Zichy Gyula (1871–1942) Rómában élt szolgálattevő kamarásként, mikor kinevezték a Pécsi Püspökség élére 1905-ben. Megalapította a Püspöki Nyomdát és megindította a katolikus lapkiadást. Nagy összegű alapítvánnyal támogatta a jezsuita rendet, rendházat, kollégiumot és főgimnáziumot építetett. Támogatta a Pécsi Egyetemet, letétként átadta a Klimo könyvtárat. Sokat tett az egyházmegyei tanításügy fejlesztéséért is, több elemi iskolát épített az egyházmegyében. Az egyházmegyét 1926-ig vezette, amikor a Kalocsai Érsekség vezetésével bízták meg. Tervezett előadások: Dr. Lakatos Andor: Zichy Gyula Kalocsai érseki működése. Tengely Adrienn: A Katolikus Autonómi megszervezésének kísérlete az 1918-as Népköztársaságban. Pohánka Éva: Zichy Gyula és a pécsi egyetem alapítása. Kicsindi Edina: Pécsi egyházmegye és a külmissziók. Nagy Imre Gábor: Pécs városa és a püspökség hivatalos kapcsolata. Dr. Vonyó József: A pécsi egyházmegye Gömbös Gyula ellen. Bánkuti Gábor: A Pius főgimnázium államosítása. Bruhács Kinga: A pécsi egyházmegye és a kisegyházak kapcsolata. Horváth István: Egyházi uradalmak a szerb megszállás alatt.

Szatmári György (1457 körül – 1524) személyében egy igazi reneszánsz főpap került a Pécsi Püspökség élére 1505-ben. Számos építészeti emlék kötődik nevéhez Pécsett (pl. a tettyei nyári rezidencia, a székesegyház reneszánsz pasztofóriuma stb.) és működésének egyéb helyszínein (Kassa, Esztergom). A különböző egyetemeken (Krakkó, Bologna) pallérozódó főpap az egyházi ranglétrát végigjárva veszprémi, váradi, pécsi püspökként, végül esztergomi érsekként működött. Egyházi karrierje mellett állami hivatalokat látott el és 1521-ben a főkancellárságot kapta II. Lajos királytól. Másfél évtizedes pécsi működése (1505–1521) igen jelentős korszak volt mind a város, mind az egyházmegye életében. Prof .Dr. Kubinyi András: Királyi titkárságtól a főkancellárságig: Szatmári György politikai pályafutása. Dr. Timár György: Adatok Baranya megye nagybirtokosainak történetéhez a 16. század első két évtizedében. Dr. Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás. Boda Miklós: Janus Pannonius művek kiadása Szatmári György pécsi püspöksége idején. Dr. Jankovits László: Jacobus Piso és püspök mecénása. Fedeles Tamás: Személyi összefonódások a pécsi székeskáptalanban a 16. század elején. Sümegi József: Egy reneszánsz kegyérem művelődéstörténeti vonatkozásai. Dr. Tóth Melinda: A középkori pécsi székesegyház. Dr. Erdélyi Gabriella: A pécsi egyházmegye és az Apostoli Penitenciária a reformáció előtt. Dr. Gere László: Szatmári püspök nyári rezidenciája a Tettyén. Bodó Balázs: Pécsvárad reneszánsz építészete a legújabb kutatások tükrében.

(Horváth István)

a cikk elejére, a vissza a tartalomjegyzékhez,