Vissza a tartalomjegyzékhez

11. évfolyam 1. szám
A. D.
MMX

Szerkesztőségi közlemény

 

 

Sipos Gábor kolozsvári történész, levéltáros kollégánk hívta fel a figyelmünket arra, hogy az Egyháztörténeti Szemle 2008. évi 1. számának egyik tanulmányával (Albert András: Gróf Bethlen Miklós, a protestáns politikus. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 1. sz. 25-44. p.) szemben minimum felvethető a plagizálás gyanúja. Ha utóbbi tanulmányt összevetjük a szerkesztőségünket felkereső szerző kötetével (Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668–1713–(1736). Kolozsvár, 2000.), azt tapasztaljuk, hogy legalább négy hosszabb szövegrész (összefüggő mondatok, bekezdés) került át utóbbiból – kisebb tartalmi illetve stilisztikai átfogalmazással, ám jól beazonosíthatóan – Albert András közleményébe. (Ezeket az összehasonlító szövegrészeket csak az Egyháztörténeti Szemle internetes kiadásában tesszük közzé, letölthető innen.) A szerző nem tüntette fel azt, hogy szövegének tételeit máshonnan merítette (megszegve az idézés – idézőjel-használat, idézés tényének megállapítása – alapvető szabályait), továbbá utalást sem tett az általa felhasznált szakirodalomra. A szerző eljárása szerkesztőségünk figyelmét is elkerülte. Az esetért Sipos Gábor, valamint olvasóink elnézését kérjük, egyben felhívjuk leendő szerzőink figyelmét az idézés és a hivatkozás tudományos közleményekben megszokott szabályainak tiszteletben tartására.

 

Az Egyháztörténeti Szemle szerkesztősége

 

 

a cikk elejére,

 

a vissza a tartalomjegyzékhez,