Tartalomjegyzék

9. évfolyam 4. szám
A. D.
MMVIII

E számunk szerzői
DIENES DÉNES: x

Dienes Dénes: egyháztörténész, Sárospatak. E-mail: ddns@freemail.hu

Fazekas Csaba: egyet. docens, Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet, Miskolc. E-mail: bolfazek@uni-miskolc.hu

Fekete Csaba: lelkész-könyvtáros, osztályvezető, Tiszántúli Ref. Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, Debrecen. E-mail: feketecs@silver.drk.hu

Feketéné Pál Enikő: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc. E-mail: paleniko@gmail.com

Gál-Mlakár Zsófia: PhD-hallgató, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc. E-mail: vran@freemail.hu

Horn Ildikó: egyet. docens, ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest. E-mail: kkmtt@ludens.elte.hu

Jeney-Tóth Annamária: levéltáros, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen. E-mail: jeneytotha@freemail.hu

Karsai László: egyet. tanár, SZTE BTK Történeti Intézet, Szeged. E-mail: karsai@hist.u-szeged.hu

Kovács Kálmán Árpád: középiskolai tanár, Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely. E-mail: kkalmanarpad@freemail.hu

Marozsán Zsolt: muzeológus, Herman Ottó Múzeum, Miskolc. E-mail: marozsanzs@gmail.com

Mózessy Gergely: levéltáros, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár. E-mail: mozessyg@szfvar.katolikus.hu

Rajki Zoltán: főisk. tanár, Adventista teológiai Főiskola, Budapest-Pécel. E-mail: rzoltan@adventista.hu

Sziráki Szilvia: PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Történettudományi Doktori Iskola, Piliscsaba. E-mail: szirike@freemail.hu

 

a cikk elejére, a címlapra,