Vissza a tartalomjegyzékhez

13. évfolyam
4. szám
A. D.
MMXII

Szerzőinkhez és olvasóinkhoz

 

 

{3} A 2000. évben alapított Egyháztörténeti Szemle 36. lapszámát tartja kezében T. Olvasónk, és őszinte örömünkre szolgál, hogy ez idő alatt mintegy 450 tanulmányt, közleményt, recenziót jelentethettünk meg az egyháztörténetírás iránt érdeklődő szakmai, illetve nagyközönség számára. Mostani lapszámunktól kezdve néhány változtatást vezettünk be a folyóirat szerkesztését illetően:

 

1. A folyóirathoz beérkezett kéziratokat ezidáig esetenként felkért lektorokkal véleményeztettük. 2012 őszétől az Egyháztörténeti Szemle mint hivatalosan „lektorált folyóirat” az alábbi lektorálási folyamatot alakította ki: A háromtagú szerkesztőbizottság (Vargáné Balogh Judit, Dienes Dénes, Fazekas Csaba) minden beérkező kéziratot elolvas és részletesen véleményez, szerkesztőségi ülésen közösen dönt a megjelentetésről, a pontatlanságok kiküszöböléséről, a szerzők értesítéséről. Ezt követően a külön e célból alakított Szerkesztő Bizottság felkért tagjának elküldi a kéziratot, akitől a szerkesztőségi formanyomtatvány alapján lektori véleményt kér. A lektor véleményezi, javasolja, illetve elveti a kézirat megjelentetését. A Szerkesztő Bizottság tagjai tudományos fokozattal rendelkező, valamely egyháztörténeti korszak, témakör elismert szakemberei, ezúton is köszönjük, hogy elvállalták felkérésünket. Az Egyháztörténeti Szemle Szerkesztő Bizottságának tagjai:

 

Balogh Margit

Csepregi Zoltán

Fedeles Tamás

Gárdonyi Máté

Kónya Péter

Kőszeghy Miklós

Mózessy Gergely

Rajki Zoltán

Sipos Gábor

Szabó András

Szigeti Jenő

Ugrai János

Bitskey István

Erdődy Gábor

Fekete Csaba

Graeme Murdock

Kósa László

Lakatos Andor

Őze Sándor

Rüsz-Fogarasi Enikő

Soós Viktor Attila

Szabó Csaba

Thoroczkay Gábor

Zakar Péter

Buzogány Dezső

Fazakas Gergely Tamás

Forgó András

Horn Ildikó

Köbel Szilvia

Molnár Antal

Péter Katalin

Sarnyai Csaba Máté

Szabadi István

Szatmári Judit

Tusor Péter

 

A következő lapszámtól a szerzőink nemcsak korrektúra-példányt kapnak kéziratukról, hanem – anonim formában  tájékoztatást is a lektori véleményekről.  A lektorálás az alábbi rovatainkat érinti: Tanulmányok, Közlemények, Dokumentumok, Kalászatok, „A katedráról”, Disputa.

 

2. A fent említett rovatokba  szánt kéziratok esetén arra kérjük szerzőinket, hogy a jövőben küldendő kézirataikhoz készítsenek rövid, angol nyelvű tartalmi összefoglalót is (E tartalmi kivonatok elkészítésére, illetve elkészíttetésére sajnos szerkesztőségünk nem vállalkozhat, erről a szerzőknek kell gondoskodni, szerkesztőségünk csupán ellenőrzi az idegen nyelvű kivonatokat is. Ugyanakkor a folyóirat ismertsége alapján ma már erre szükség van, s ez bizonyára találkozik szerzőink érdekeivel is.). Vagyis kérjük: a magyar nyelvű szöveg mellett szerzőink ezentúl készítsenek egy – a szókö{4}zöket, a cím angol fordítását stb. mindösszesen tartalmazó minimum 1000, de maximum 3000 karakter terjedelmű – tartalmi összefoglalót.

 

3. Több olvasónk kérésének eleget téve, a következő lapszámtól a folyóiratunk elektronikus változatában (a www.egyhtortszemle.hu honlapon) megjelenő írások tartalmazni fogják a nyomtatott változat oldalszámait is a hivatkozások megkönnyítése céljából.

 

Reméljük, mindezek a változtatások hozzájárulnak folyóiratunk színvonalasabb, tartalmasabb megjelentetéséhez.

 

Az Egyháztörténeti Szemle szerkesztősége

 

a cikk elejére,

 

a vissza a tartalomjegyzékhez,