Kezdőlap

1. évfolyam 1. szám
A. D.
MM

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom
Szerzőink
Könyvajánló
Impresszum

Tartalom

Az Egyháztörténeti Szemle köszöntése
Péter Katalin

Az egyháztörténet írásáról
Szerkesztőségi cikk

Tanulmányok

Raguzai Lajos, a hódoltság utolsó misszionáriusa
Tóth István György

Közlemények

A hiteleshelyi oklevelek egyháztörténeti tanulságai
Kőfalvi Tamás

Egyházlátogatás az esztergomi főegyházmegyében a 16-17. században
Tóth Krisztina

A református egyház előkészületei az 1848-as miniszteriális konferenciára
Szatmári Judit

Az evangélikus egyháztörténet 19. századi forrásai az Evangélikus Országos Levéltárban
Kertész Botond

Az Esztergomi Érsekség és Csehszlovákia vagyoni vitája, 1919-1938
Rácz Kálmán

Ökumenikus tendenciák a 19-20. századi magyarországi városi temetkezésben
Tóth Vilmos

“A katedráról"

Eötvös József valláspolitikája
Barcza József

Forrásközlések

A veszprémvölgyi apácák két búcsúengedélye 1386-ból
Süttő Szilárd

Levelek egy álnéven megjelent régi magyar könyvről
Szigeti Jenő

Kalászatok

Amikor a csalás is bocsánatos. (Választások Sajóvámoson 1949-ben)
(közli: Hajdú Imre)

Felharsog a fergeteg… (A református lelkész "hatása" a beszolgáltatásra, 1953.)
(közli: Dienes Dénes)

Recenziók

Edwards, David L.: Christianity: The First Two Thousand Years
(Ism.: Frank Sawyer)

Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben
(Ism.: Fazekas Csaba)