Kezdőlap

6. évfolyam 2. szám
A. D.
MMV

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatóink:

Tartalom

Tóth István György (1956-2005)

Tanulmány

A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén. Horn Edével a reformkorban
Miskolczy Ambrus


Közlemények

Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között
Fedeles Tamás

A reformáció előzményei és kezdetei Ung vármegyében
Végh Zsuzsanna

19. századi magyarországi bibliaárusok
Szigeti Jenő

A magyarországi szabadegyházak nemzetközi kapcsolatainak jellemző vonásai a hatvanas évek második felétől a hetvenes évek végéig
Rajki Zoltán


Dokumentumok

Egy soproni városplébános végrendelete a felekezeti küzdelmek korából
Dominkovits Péter

Sárospataki baráti kör Budán, 1872-ben
Bolvári-Takács Gábor


Beszámolók

Ugrai János doktori (PhD) disszertációjának védése

Régi diszciplína - aktuális kihívások. Tudományos tanácskozás az egyháztörténetírás helyzetéről
Ugrai János

Egyháztörténeti konferenciák Pécsett


"A Katedráról"

Némethi Ferenc és a reformáció
Szabadi István

Némethi Ferenc és más versszerző főnemesek Északkelet-Magyarországon a 16. század második felében
Szabó András


Kalászatok

A szarajevói kádi ítélete 1613-ban
Molnár Antal


Recenziók

Fazekas István: A bécsi Pázmáneum magyarországi hallgatói
(Ism.: Apostol András)

Erdély és a Szentszék a Báthory-korszakban. Kiadatlan iratok (1574-1599)
(Ism.: Dankó Imre)

Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről (16-17. század)
(Ism.: Balogh Judit)

Galla Ferenc: Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században
(Ism.: Bitskey István)

"A bizalom pecséte alatt". Két püspöki vizitáció (1817 és 1885) és legújabb kori levéltári dokumentumok
(Ism.: Szabadi István)

Inter arma, 1944-1945. Fegyverek közt. Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból
(Ism.: Katona Csaba)

Pótor Imre: A bibliás politikus. Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában emigrációba vonulásáig
(Ism.: Csohány János)