Kezdőlap

7. évfolyam 1. szám
A. D.
MMVI

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatóink:

Tartalom

Tanulmány

Egy elmaradott régió szerepvállalása a kor vallási mozgalmaiban: Közép-Phrygia montanizmusa
Szlávik Gábor


Közlemények

Az egyházi önállóság kérdése Örményországban: az 504-es és az 505-ös dwini zsinatok tanításai és Khalkédón
Nagy Kornél

"Hajtsd le, Uram, füleidet..." Két 17. századi könyörgés
Gyulai Éva

Az iszlám és a reformáció árnyékában. Keszthely katolikus végvárváros a 17. század második felében
Végh Ferenc

A veszprémi püspökség állapota Bajzáth József püspökségének kezdetén, 1777
Nyikus Norbert

Egy reneszánsz lelkületű főpap, dr. Hirschler József pápai prelátus
Sas Péter

Töredékek a diósgyőri orthodox izraelita hitközség történetéből
Kunt Gergely

Gróf Apponyi Albert egyházpolitikai nézetei
Fekete Sándor

A keresztény politikai erők felkészülése az elmaradt 1919. évi választásokra
Tengely Adrienn


Adattár

A Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészei. A kezdetektől a Millenniumig. (Adattár)

Az Adattár csak az Egyháztörténeti Szemle internetes kiadásából érhető el. Letölthető:
- Word dokumentum formátumban (2006. március)
- Pdf-formátumban(2006. március)

Az Adattár második, bővített kiadása letölthető:
- Word dokumentum formátumban (2007. március)


Beszámolók

Gondolatok a Prohászka-emlékévről
Mózessy Gergely

"Egyházi arcélek a Pécsi egyházmegyében" - egyháztörténeti konferencia Pécsett
Horváth István


"A Katedráról"

A nők szerepe a reformáció terjesztésében Magyarországon, külöonös tekintettel Debrecen városára
Gaál Izabella


Recenziók

Erdélyi Gabriella: Egy kolostorper története
(Ism.: Papp Vendel)

Balogh Margit - Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005.
(Ism.: Bognár Ildikó)

Miklós Péter: Város, egyház, társadalom. Tanulmányok a szegedi katolicizmus történetéről
(Ism.: Váradi Marianna)

Keskeny utak. Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről
(Ism.: Rajki Zoltán)

Köbel Szilvia: "Oszd meg és uralkodj!" Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945-1989 között
(Ism.: Busku Anita Andrea)