Kezdőlap

7. évfolyam 2. szám
A. D.
MMVI

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

ImpresszumTámogatóink:
Az Egyháztörténeti Szemle szerkesztősége e számával köszönti

Az Egyháztörténeti Szemle szerkesztősége e számával köszönti

 

Péter Katalint

 

70. születésnapján

 

 Tartalom

Köszöntő (Vargáné Balogh Judit)


Péter Katalin tanulmányai

Drabik Miklós, a lehotkai próféta

Comenius magyarországi elképzeléseiről. A Sermo secretus és a Genus felicitas

A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon

A protestáns vallásszabadságért folyó harc az 1646-1647. évi országgyűlésen

A református gyülekezet első száz éve Sárospatakon

Comenius és a Rákócziak

Pázmány Péter és a protestánsok

Tolerancia és intolerancia a 16. századi Magyarországon

Cselekedetek és eszmék. Vallási ellenállás a fraknói uradalom négy gyülekezetében (1638)

A papok templomából a gyülekezet templomába vezető út