Kezdőlap

8. évfolyam 1. szám
A. D.
MMVII

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatóink:

Tartalom

Tanulmány

Az egyházak és a nemzetiségi kérdés 1918-ban
Tengely Adrienn

Közlemények

Szerzetesi és hatalmi hálózatok. Saint-Gilles du Languedoc-tól Magyarországig (9. század - 13. század eleje)
Eliana Magnani

Karinges ágostonrendi kanonokok a középkori Baranyában
Patton Gábor

A prédikáció műfajának "klasszicizálódása". Pázmány Péter, Csúzy Zsigmond és Török Damaszcén prédikációiról
Mercs István

Mezgár Lajos közéleti tevékenysége
Bácsfainé Hévízi Józsa

200 éves a gyönki református gimnázium
Keresztes Hajnalka

"Mátrai" fedőnevű ügynök az állambiztonsági szervek szorongatásában
Soós Viktor Attila

Adalékok a Pápai Magyar Intézet történetéhez, állambiztonsági módszertani megközelítésben
Bandi István

"Nyíri" és "Keleti" -- Keresztes. Adalékok a görög katolikusok 20. századi történetéhez
Szabó Csaba


Kalászat

Kit rejt az S. F. monogram? Gondolatok Petrus Martyr kommentárjának egy tulajdonosi széljegyzete kapcsán
Dienes Dénes


Dokumentum

Lonovics József csanádi püspök a szólásszabadságról 1839-ben
Busku Anita Andrea


Beszámolók

Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyében. Pécs, 2006. május 24.
Horváth István

Konferencia a 825 éves hiteleshelyi írásbeliségről. Pécs, 2006. december 12.
Teiszler éva


Recenziók

Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban
(Ism.: Fedeles Tamás)

Petrőczi Éva: Puritánia.
(Ism.: Pénzes Tiborc Szabolcs)

Rajki Zoltán: Egy amerikai lelkész magyarországi missziója. John Frederick Huenergardt és korának adventizmusa
(Ism.: Lakatos Judit)

Csohány János: Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról.
(Ism.: Beke Albert)