Kezdőlap

8. évfolyam 2. szám
A. D.
MMVII

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

Tartalom

Tanulmány

"A szegények mindig veletek lesznek" - a szegénység fogalma és társadalmi értékelése az antik szerzőknél, az újszövetségi iratokban és a Kr. u. I-III. század keresztény gondolkodóinál
Szlávik Gábor

Közlemények

A 18. századi erdélyi református zsinatok a Bod-kéziratban
Albert András

Békefi Remig, a történelmi Magyarország utolsó zirci apátja
Sas Péter

A szervita rend története Makón
Fekete József

A debreceni Jog- és Államtudományi Kar Egyházjogi Tanszékének története (1914-1949)
Hollósi Gábor

Jaross Béla a békemozgalom éveiben
Tamási Zsolt

A jezsuiták 1965-ös "Világszolidarizmus" pere
Bánkuti Gábor


Dokumentum

"Illi victoriam canunt, nos tristes revertimur" (Adalék 1598 tavaszának váradi eseményeihez)
Nagy Gábor


Beszámoló

"Vállal magasb mindenkinél..." Tudományos konferencia Szent László királyról és a Lovagkirály tiszteletéről. Győr, 2007. június 25-27.
Medgyesy-Schmikli Norbert


A "katedráról"

Konfliktus és szolidaritás. Szempontok Horthy Miklós és a katolikus egyház kapcsolatának értelmezéséhez
Miklós Péter


Recenziók

"A jelenkor vészterhes napjaiban". Dokumentumok a csanádi püspökség 1848/49-es történetéhez.
(Ism.: Fábián Borbála)

Edelény templomai és egyházközségei.
(Ism.: Busku Anita Andrea)

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.
(Ism.: Dankó Imre)

Messzire szórva a fényt... Visszatekintés a kunszentmiklósi református templom toronygombjában talált dokumentumok tükrében.
(Ism.: Dankó Imre)