TEMPlom

1. évfolyam 2. szám
A. D.
MM

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Könyvajánló

Impresszum

Szerzőink

Tartalom

Tanulmány

Az izraelita felekezet és a zsidókérdés Magyarországon 1945 után
Gergely Jenő

Közlemények

Az unitárius egyház és lelkészei a 17. századi kolozsvári városkönyvek tükrében
Jeney-Tóth Annamária

A tábori lelkipásztorkodás forrásai, 1773-1868
Zakar Péter

Kényszer és/vagy kompromisszum? Megjegyzések a klérus tizedről való lemondásának történetéhez (1848)
Sarnyai Csaba Máté

A bencés rend, mint fürdőtulajdonos az 1860-70-es években
Katona Csaba

A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek társulatára vonatkozó levéltári források a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában
Kőfalviné Ónodi Márta

"A katedráról"

Keresztyénségünk a szocializmus történelmi korszakában (1958)
Török István

Forrásközlések

Rimely Mihály pannonhalmi főapát a Batthyány-kormány oktatáspolitikájáról
Fazekas Csaba

A görömbölyi görögkatolikus egyház 1877. évi canonica visitatioja (1. rész)
Gyulai Éva

Országos evangélikus esperesi értekezlet 1958-ban
Szigeti Jenő

Kalászatok

Egy "janicsár" különleges rekordja 1961-ből
(közli: Fazekas Csaba)

Recenziók

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái, 1527-1541.
(Ism.: Kőfalvi Tamás)

Rácz István: Protestáns patronátus - Debrecen város kegyurasága
(Ism.: Balogh Judit)

Pezenhoffer Antal: A magyar nemzet történelme a mohácsi vésztől napjainkig. (A Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe. Történelmi apologetika.) I-III. köt.
(Ism.: Németh Ferenc)

Nagy Mihályné Nyáry Erika: Őrök a vártán. A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története (1896-2000)
(Ism.: Csohány János)

Weber's Protestant Ethic: Origins, Evidence, Contexts.
(Ism.: Julianne Brandt)

Allen Hayes Merriam: People of the Millennium. A Selection of Persons-of-the Year from A.D. 1000 through 1999.
(Ism.: Benke György)