Kezdőlap

9. évfolyam 4. szám
A. D.
MMVIII

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

Tartalom

Tanulmány

A katolicizmus terjesztése az erdélyi protestánsok között az 1760-70-es években
Kovács Kálmán Árpád

Közlemények

Sárospatak reformációja
Dienes Dénes

Udvari papok és lelkészek, valamint a püspökök az erdélyi fejedelmi udvarokban a kolozsvári számadások tükrében (1605-1649)
Jenes-Tóth Annamária

Fogadott fiúságra elpecsételtél.
Adalék a Losonczi András-féle imádságok (1660-1663) hátteréhez és forrásaihoz
Fekete Csaba

Új esztendőre köszöntő versek.
Egy unitárius vers szerzőjének és datálásának kérdéséhez
Horn Ildikó

A karmeliták miskolci rendházának és templomának meghiúsult építkezése
Marozsán Zsolt

A pünkösdi mozgalom az 1940-es évek végén Magyarországon.
Az ún. Csorba-féle egység (1949-1950)
Rajki Zoltán


Disputa

Prohászka Ottokár zsidóellenességéről
Mózessy Gergely

Prohászka Ottokár zsidóellenességéről
Fazekas Csaba


Beszámoló

Nagy V. Rita doktori (PhD) disszertációjának védése
(ism.: Karsai László)


Recenziók

Őze Sándor: A határ és a határtalan. Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél
(Ism.: Gál-Mlakár Zsófia)

Csorba Dávid: "A sovány lelket meg-szépíteni": Debreceni prédikátorok (1657-1711)
(Ism.: Sziráki Katalin)

Felekezetek, egyházpolitika, identitás.
(Ism.: Feketéné Pál Enikő)