Kezdőlap

10. évfolyam 3. szám
A. D.
MMIX

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

TartalomTanulmányok

A jezsuiták sárospataki Agonia-kongregációja a 17. században. II.
Gyulai Éva

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség kialakulása és története 1989-ig
Rajki Zoltán

Közlemények

A bajcsi pálos kolostor Baranya megyében
Patton Gábor

Szenci Molnár Albert zsoltárainak nyelvi problémái a református énekeskönyvben
A. Molnár Ferenc

Történetírás és történelemszemlélet a 17. századi cseh jezsuita irodalomban
Kovács Eszter

Lonovics József a jozefinizmusról és az 1855. évi konkordátumról
Busku Anita Andrea

A III/III. Csoportfőnökség egyházi elhárító tisztjei a Kádár-korszakban
Tabajdi Gábor

"A katedráról"

Der Montanismus als Widerstrandbewegung im Frühen Christentum?
Szlávik Gábor


Recenziók

Fazekas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban
(Ism.: Donáth Péter)

Székács József püspök visszaemlékezései
(Ism.: Szatmári Judit)

Vallás és etnikum Közép-Európában.
(Ism.: Radó Bálint)