Kezdőlap

11. évfolyam 1. szám
A. D.
MMX

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

TartalomGergely Jenő (1944-2009)
Fazekas Csaba

Szerkesztőségi közlemény

Közlemények

A gályarab lelkészek bejegyzései Johann Heinrich Fries (1639-1718) albumában: magyarországi diákok Bázelben és Zürichben 1677 és 1720 között
Hegyi Ádám

Görög katolikusok Bereg vármegye Tiszaháti járásában
Marosi István

Apponyi Albert gróf és a kongruatörvények
Anka László

A pécsi Jézus Társasági Pius Kollégium alapítása
Somodi Imre

A pálos rend elleni 1951-es koncepciós per formálása és előzményeinek bemutatása
Kárpáti Zoltán Endre


Disputa

Még egyszer a ferencesekről. Válasz Szabó András: A magyarországi reformáció kezdete és az átmeneti korszak a reformátorok életútjának tükrében című cikkére
Őze Sándor

Hogyan használjuk Zoványi lexikonát? Válasz Őze Sándornak
Szabó András

Még egyszer a Holokauszt és a keresztény világ c. könyvről
Fazekas Csaba


"A katedráról"

Vallási identitás és demokratikus politika - történet, tematika, párbeszéd
Csepregi András


Dokumentum

A barcasági Feketehalom toronygombirata
Lőkös Péter


Recenziók

Gäbler, Ulrich: Huldrych Zwingli. Bevezetés életébe és munkásságába.
(Ism.: Jakab Attila)

Professor Historicus Ecclesiae. Egyháztörténeti tanulmánykötet Csohány professzor tiszteletére.
(Ism.: Ötvös László)

Dr. Patay Pál: Zempléni harangok.
(Ism.: Pocsainé Eperjesi Eszter)