Kezdőlap

11. évfolyam 3. szám
A. D.
MMX

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

TartalomKözlemények

Csereháti ruszin emlékek
Kacsinkó Adrián Gábor

"Minek a pap az ország gyűlésében?" Antiklerikális iratok az 1790/91-es országgyűlésen
Bartucz Mariann

Görög szertartású püspökök a 18. század végi magyar országgyűlésen
Forgó András

"Hogy Isten Fijai légyünk". Egy református köznemes élete a halottbúcsúztatók tükrében
Szűcs Zoltán Gábor

A marosi római katolikus esperesi kerület helyzete 1848/49-ben
Tamási Zsolt

Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén
Rajki Zoltán

A Döbröközi Metodista Gyülekezet története
Khaled A. László - Szabó Andor - Szili Anna - Szuhánszky T. Gábor


Recenziók

Petrőczi Éva: "Nagyságodnak alázatos lelki szolgája". Tanulmányok Medgyesi Pálról
(Ism.: Móré Tünde)

Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat
(Ism.: Molnár Sándor Károly)

Molnár János: Az aradi állásfoglalás - a magyar-román kapcsolatok a "Vasile-dosszié" tükrében
(Ism.: Tóth Károly Antal)

L'Église orthodox en Europe orientale au XXe siécle
(Ism.: Jakab Attila)

A piarista rend Magyarországon
(Ism.: Tősér Gergő)