Kezdőlap

12. évfolyam 2. szám
A. D.
MMXI

Egyháztörténeti Szemle
Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink


Támogatónk:

TartalomTanulmány

Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye
Rétfalvi Balázs

Közlemények

Nicolaus Cusanus és az iszlám
Balázs József

Erdélyi katolikus rítusok autonómiája 1848-ban
Tamási Zsolt

A szabadegyházak helyzete Magyarországon 1945 és 1950 között
Rajki Zoltán


Beszámoló

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai
Bánkuti Gábor - Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár


Recenziók

Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen.
(Ism.: Győri István)

Kónyová, Annamária - Kónya, Péter: Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na vychodnom Slovensku v 16-18. storocí.
(Ism.: Végh Zsuzsanna)

Bertalan Péter: Kelepcében. Az állam és az egyházak küzdelme a Kádár-korszakban, 1957-1968.
(Ism.: Somodi Imre)

Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II.
(Ism.: Molnár Sándor Károly)